Scroll Top
Herstructurering
via faillissement?
FaillissementAdvocaat.nl wijst – al sinds 2007 – de weg
Raadpleeg de specialisten van LEAN LAWYERS
simple
Laat Je Altijd Adviseren door Gespecialiseerde Advocaten
Herstructurering via faillietverklaring, hoe werkt dat?

Herstructurering middels faillissement, kan dat?

Bedrijven en organisaties groeien. De eigenaar wil een nieuwe activiteit ontwikkelen of zich voorbereiden op de verkoop van het bedrijf. Er zijn plannen om bedrijfs- en/of kantoorpanden aan te kopen. Bedrijfsactiviteiten worden gesplitst of fusies staan ​​op de agenda. Een reorganisatie (b)lijkt nodig om de kosten terug te brengen. Al deze activiteiten vallen onder de noemer ‘herstructurering’. Dit is een algemene term voor veranderingen in de bedrijfsstructuur, die we veel zin in combinatie met een faillissement.

Direct bijstand nodig? Bel 085 303 64 29 of stuur een e-mail naar faillissement@leanlawyers.nl.

Herstructurering van een bedrijf

Bij een herstructurering staat altijd de reden voor de herstructurering voorop. Wanneer het dreigt mis te gaan bij een onderneming en de continuïteit in gevaar komt, is specialistisch bijstand noodzakelijk. Men spreekt over Herstructurering van bedrijven of gebruikt vaak de termen (Corporate) Recovery en Crisismanagement.

Als een ondernemer de aansprakelijkheid wil beperken, kan hij overwegen een BV op te richten of op een andere manier de bestaande structuur aanpassen. Wil de organisatie echter kosten gaan besparen, dan is uiteraard een andere aanpak noodzakelijk. De reden kan ook zijn de noodzaak om de structuur om organisatorische redenen te vereenvoudigen of simpelweg kosten te besparen. Voorbeelden van herstructureringen zijn:

 • Omzetting van eenmanszaak naar BV.
 • Opzetten van een nieuw bedrijf voor risicodiversificatieprojecten.
 • De vestiging wordt ondergebracht bij een andere BV die, al dan niet gekocht, als tussenhoudster fungeert.
 • Rente die moet worden “overgedragen” naar een andere groepsmaatschappij.
 • Een activiteit ontwikkeld door BV en afgesplitst naar een ander bedrijf vanwege de noodzaak om risico’s te delen of omdat sommige kopers een deel van het bedrijf willen overnemen.
 • Een activiteit die twee BV’s integreert in één BV.
 • Het doorvoeren van een reorganisatie wegens bedrijfsorganisatorische of bedrijfseconomische redenen.

Er zijn veel andere redenen voor herstructurering, en er zijn net zo veel kansen. Een herstructurering kan het gehele juridische repertoire wat onze advocaten kennen bestrijken. Bij herstructureringen dient vooraf ook vaak de impact van fiscale consequenties grondig te worden onderzocht.

Coördinatie met belastingprofessionals, accountants en belastingautoriteiten kan nodig zijn. LEAN LAWYERS heeft dit allemaal in huis.

Reorganisatie via herstructurering en faillissement

Wijziging organisatie en personeelsbestand

Een belangrijk aspect van herstructurering is het personeel. Dit wordt vaak reorganisatie genoemd. Personeel in dienst van het ene bedrijf zal moeten worden overgeplaatst naar een ander bedrijf of er zal afscheid moeten worden genomen. Als een bepaald (deel van het) bedrijf verdwijnt als gevolg van bijvoorbeeld een fusie met een ander bedrijf, mogen deze werknemers vaak een beroep doen op de regels omtrent overgang van onderneming. 

Herstructurering doorvoeren?

Gespecialiseerde Advocaten nodig

Wanneer een bedrijf failliet dreigt te gaan en een herstructurering moet plaatsvinden, is het belangrijk dat er snel en efficiënt gehandeld wordt. Een advocaat met expertise in faillissementsrecht kan hierbij uitkomst bieden. Deze advocaat kan ervoor zorgen dat de doorstart zo soepel mogelijk verlopen en er zo min mogelijk schade ontstaat. Bovendien kan de faillissementsadvocaat ervoor zorgen dat jouw rechten zo optimaal mogelijk worden beschermd. Kortom, voor een goede afhandeling van een doorstart is het aan te raden om een expert in faillissementsrecht in te schakelen.

Advocatenkantoor LEAN LAWYERS is gespecialiseerd in de begeleiding van herstructureringen, heeft er al tientallen begeleid en staat 24/7 voor jou klaar. Wij bieden je de beste advocaten die er zijn, dus twijfel niet en neem contact op!

Neem contact op via ervaar@leanlawyers.nl of per telefoon 085 – 303 64 29.

We helpen je graag verder!

Herstructurering en faillissement

Herstructureringsplan / herstelplan

Wanneer een organisatie een herstructurering door wil voeren (of het nou een crisissituatie is of niet), is een goed plan onontbeerlijk. Er moet snel, professioneel en weloverwogen worden ingegrepen.

De ervaring leert dat ontwikkelingen die uiteindelijk tot faillissement kunnen leiden, vaak in de loop der jaren plaatsvinden in een bedrijf. Deze zijn echter ofwel onopgemerkt of te laat om opgemerkt te worden. Bewezen principes zijn te lang nageleefd, vaak ontbreekt strategische planning, doelen zijn niet of te weinig gesteld, organisaties zijn gebouwd rond “fulltime” medewerkers, et cetera.

Ondernemers die met liquiditeitsproblemen te maken hebben, komen er moeilijk of niet alleen uit. Vervolgens hebben we een herstelplan nodig. Dit is ook van belang voor de communicatie met banken en andere stakeholders.
LEAN LAWYERS is dé ervaren specialist die praktisch en oplossingsgericht werkt in dit soort crisissituaties.

Na inzicht (met behulp van een verkennend gesprek en een zogeheten “quick scan”) waar het bedrijf zich bevindt en waar het bedrijf heen wil, wordt besloten wat er kan en moet. Door onze jarenlange ervaring en (daadwerkelijk) ondernemende instelling begrijpen wij – beter dan de gemiddelde advocaat – hoe ondernemers zich in dergelijke situaties voelen en hoe hiermee om te gaan. Maar altijd handelen we radicaal en snel! Wederzijds vertrouwen vormt de basis van onze aanpak.

Herstelplan opstellen 

In vervolg op het verkennende gesprek en de quick scan stellen we (samen met de ondernemer) het actieplan op. Dit herstelplan kan bestaan ​​uit aanbevelingen op de volgende gebieden:

 • Verkoop van verlieslatende producten, bedrijfsonderdelen en/of diensten met verlies
 • Verbeteren van bedrijfsprocessen
 • Verhoogde effectiviteit en efficiëntie
 • Lagere kosten door reorganisatie van het personeelsbestand
 • Lagere kosten door onderhandelingen met leveranciers
 • Juridische herstructurering
 • Fusie, overname of verkoop van bedrijf of bedrijfsonderdeel
 • Aanpassing van het bedrijfsmodel
 • Inventarisatie van mogelijke risico’s m.b.t. banken, kredietverstrekkers en andere stakeholders
 • Inventarisatie van (bestuurders)aansprakelijkheid
 • Bekijken van mogelijkheden als doorstart via faillissement, pre pack scenario etc.
 • Het aanbieden van een (buitengerechtelijk) akkoord om tot schuldvermindering te komen.

Actieplannen bestaan ​​meestal uit een combinatie van suggesties voor verbeteringen en risico’s die allemaal concreet en in context worden toegelicht. 

Van faillissement naar gezond bedrijf

Het belangrijkste doel van een herstructurering is om het bedrijf weer (financieel) gezond te maken. Een sterk herstructureringsplan stelt het bedrijf en de ondernemer in staat gezond te blijven opereren en de noodzakelijke herstructurering door te voeren. Ook in geval van faillissement is het vaak mogelijk om een ​​herstructureringsplan door te voeren, ongeacht of de curator mee wil werken. Het is dan wel altijd zaak om op een goede en tactische manier met de situatie om te gaan. Een curator is namelijk vaak snel op zijn of haar tenen getrapt.

Wil je jouw bedrijf of organisatie herstructureren, maar weet je niet hoe en op welke manier te beginnen? Neem dan contact met onze specialisten op via faillissement@leanlawyers.nl of bel ons direct op 085 – 303 64 29 om de mogelijkheden te bespreken.

Herstructurering en reorganisatie

Het doorvoeren van een herstructurering of reorganisatie van een onderneming kan leiden tot grote veranderingen binnen de organisatie, niet alleen op financieel en fiscaal gebied maar ook wat betreft het personeelsbestand. Denk aan het terugdringen van het aantal medewerkers, maar ook het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Juridisch advies is essentieel als je als organisatie wil komen tot het reduceren van het personeelsbestand en de kans van slagen van een reorganisatie goed wil kunnen inschatten. Met de juiste juridische kennis in een vroeg stadium kan een breed scala aan maatregelen vaak goed worden geïmplementeerd en uitgevoerd. Denk hierbij aan het maken van een acceptabel sociaal plan, het overleg met ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging of het toepassen van minnelijke regelingen (en vaststellingsovereenkomsten) bij reorganisaties.

Herstructurering van de organisatiestructuur

Het voorspellen van de toekomstige situatie kan ook leiden tot bedrijfsherstructureringen. In veel gevallen vereist het voorbereiden van de verkoop van een bedrijf, het starten van een joint venture, het verkopen van een deel van een bedrijf of het regelen van de opvolging van een bedrijf een (juridische) herstructurering van de bedrijfsstructuur.

Voorbeelden hiervan zijn juridische splitsingen, fusies en ontbindingen van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Er zijn veel juridische, fiscale en praktische zaken te regelen. Zaken die individueel moeten worden aangepakt, bij voorkeur met een sterk herstructureringsplan. 

Herstructurering van de financiën

Bij een ernstig liquiditeitsprobleem is financiële herstructurering een goede interventie om meer financiële marge te creëren. Veranderingen in de kapitaalstructuur creëren uiteindelijk een financiële situatie die beter inspeelt op het bestaande/werkelijke verdienvermogen van een onderneming.

Voorbeelden van financiële herstructureringen zijn herfinanciering, schuldsanering, aanvullende schuldfinanciering en (her)uitgifte van aandelen. Deze significante veranderingen in de structuur, activiteiten of balans van een bedrijf kunnen een sterke financiële basis leggen voor de toekomst of een veelbelovende nieuwe start voor het bedrijf mogelijk maken.

Sterfhuisconstructie

Een andere vorm van doorstart is de zogeheten sterfhuisconstructie. Bij de herstructurering van de onderneming op deze manier wordt het financieel gezonde deel van de onderneming overgedragen aan een nieuwe vennootschap (ook wel ‘Newco’ genoemd). Het ongezonde deel (het onrendabele deel) blijft dan in de oude vennootschap (lees: het sterfhuis).

Deze manier van herstructuren wordt meestal gevolgd door faillissementsaanvraag of liquidatie. Het bouwen van een sterfhuisconstructie voorkomt dat het ‘gezonde’ en winstgevende bedrijfsonderdeel met het onrendabele deel van de onderneming mee verdwijnt als de onderneming failliet gaat.

Juridische kennis noodzakelijk

Een doorstart – al dan niet via een herstructurering – biedt voordelen, maar is nooit garantie voor succes. Goed juridisch advies is dan ook absoluut noodzakelijk.

De herstructurerings-, faillissements-, doorstartspecialisten van LEAN LAWYERS hebben een bak aan ervaring en een solide staat van dienst in het ontwerpen en ontwikkelen van deze turnarounds.

Met lef en voortdurende inzet ondersteunen we bedrijven in financiële moeilijkheden en vinden we in elke situatie de beste oplossing. De onderneming redden en het behouden van waarde is daarbij altijd het belangrijkste uitgangspunt.

Neem contact met ons op voor meer informatie. De specialisten van LEAN denken met je mee en geven je graag advies en bijstand in hectische tijden.

Faillissementsrecht
specialisten

Onze gespecialiseerde advocaten en juristen bieden 24/7 hulp
bij (het aanvragen van) faillissementen, reorganisaties, herstructureringen, doorstarten,
aansprakelijkstelling en bestuurdersaansprakelijkheid.

Proyek 264
Dries Beljon
Advocaat | Co-Founder
Proyek 327_1
Paul van den Berg
Advocaat | Co-Founder
Eveline Londeman
Eveline Londeman
Advocaat | Lean Lawyer
Proyek 329_2
Sanita Meijer
Advocaat | Lean Lawyer
LEANLAWYERS
Douwe Cnossen
Legal Counsel | Lean Lawyer*
Lonneke Wouters - avatar new
Lonneke Wouters
Advocaat | Lean Lawyer
Arnoud-Gemke-LEAN-LAWYERS-LLP-wit
Arnoud Gemke
Advocaat | Lean Lawyer
Avatar Roos Dagmar
Roos Dagmar
Jurist | Lean Lawyer
Proyek 271_1
Bob van Oevelen
Senior jurist | Lean Associate**
Doorstarten na faillietverklaring
Doorstart maken

Doorstarten na faillietverklaring; een doorstart maken is geen appeltje-eitje. Lees er meer over of neem direct contact op!

Uitstel van betaling

Dit wordt ook wel surseance van betaling genoemd. De advocaten van LEAN zijn ware specialisten en vertellen er meer over in dit artikel.

Als bestuurder aansprakelijk gesteld door faillissement
Aansprakelijkheid bestuurders

Bestuurdersaansprakelijkheid? Aansprakelijk gesteld door curator, bank of leverancier? Wij stellen je gerust.

De curator - wat is een curator en wat doet hij of zij
Curator en zijn rol

Wat mag een curator wel en wat niet? Wat doet een curator en voor wie treedt hij op?

Herstructureren en reorganiseren na faillietverklaring
Herstructurering

Wat is een herstructurering? En hoe doe je dit (wel of niet) middels een faillissement?

175
JAAR
ERVARING
Voor als jij / jouw organisatie in moeilijkheden zit
Wij maken het graag simpel

Dreigt er een faillissement en/of zoek je naar manieren om een faillissement te voorkomen of wil je een faillissement aanvragen? De failissementsrecht-advocaten van LEAN zijn op de hoogte van alle wet- en regelgeving.

Win dan ook altijd advies in bij ons als gespecialiseerde faillissementsadvocaten. LEAN geeft je het strategische advies wat je nodig hebt om je uitdagingen aan te gaan en je doelen te bereiken. Bij ons krijg je niet alleen algemeen juridische advies, maar praktijkgerichte oplossingen. Wij helpen je daadwerkelijk keuzes te maken.

Dit alles om jou sneller en efficiënter dan welk ander kantoor dan ook van specialistische knowhow te voorzien. Dat alles tegen een transparante en faire prijs.

Dat noemen wij: Law made simple. Niets meer, niets minder

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.