Scroll Top
Faillissement
aanvragen?
FaillissementAdvocaat.nl wijst – al sinds 2007 – de weg
Raadpleeg de specialisten van LEAN LAWYERS
simple
Laat Je Altijd Adviseren door Gespecialiseerde Advocaten
Faillissement aanvragen, hoe werkt dat?

Wanneer vraag je een faillissement aan?

Voor iedere ondernemer is het van groot belang dat zijn of haar onderneming financieel gezond is. Wanneer het financieel slechter gaat met je organisatie en je niet meer aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen, is een faillissement nagenoeg onvermijdelijk. In deze blog lees je wanneer je een faillissement moet aanvragen, hoe lang deze procedure duurt én lees je wanneer je failliet bent verklaard.

Direct bijstand nodig? Bel 085 303 64 29 of stuur een e-mail naar faillissement@leanlawyers.nl.

Wie kan failliet verklaard worden?

Elk bedrijf, organisatie of persoon die in de toestand verkeerd dat hij is ‘opgehouden te betalen’, kan failliet verklaard worden. Hieronder vallen zowel natuurlijke personen (lees: particulieren) als ook privaatrechtrechtelijke personen (BV’s, NV’s, stichtingen en verenigingen), kerkgenootschappen, kredietinstellingen (banken) en verzekeraars. Publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. gemeenten) kunnen in principe niet failliet verklaard worden.

Vennoten van een vennootschap onder firma (VOF) en een maatschap zijn eigenlijk geen rechtspersonen, maar kunnen als vennoten afzonderlijk failliet verklaard worden. Hetzelfde geldt voor een commanditaire vennootschap (CV) met een of meerdere beherende vennoten.

Minimaal 2 schuldenaren nodig

Een faillissement kan alleen worden uitgesproken wanneer een organisatie of een persoon in een toestand verkeerd dat hij of zij ‘is opgehouden te betalen’. Alleen in dat geval kan de schuldenaar door de rechtbank failliet verklaard worden. Meestal wordt dit uitgelegd door aan te geven, dat een faillissement kan worden uitgesproken als er sprake is van 2 of meer schuldeisers die niet betaald krijgen.

Er zijn feitelijk 2 minimumvereisten, waar een verzoek tot faillietverklaring moet voldoen om te kunnen slagen.

Als er maar 1 schuldeiser, zal de insolventierechter – normaal gesproken – tot de conclusie komen dat faillietverklaring
– van bijvoorbeeld een BV, NV, stichting of vereniging – niet plaats kan vinden. In dat geval verwacht de insolventierechter mogelijk dat de betreffende schuldenaar zijn betalingsverplichtingen althans de ‘opeisbare schulden’ misschien niet direct kan nakomen, maar dat hij nog een surseance van betaling kan aanvragen (ook wel uitstel van betaling genoemd, zie ook artikel 214 lid 1 van de Faillissementswet).

Surseance van betaling zal niet worden verleend, wanneer er geen sprake is van het uitoefenen van beroep of bedrijf en ook niet aan kredietinstellingen, zoals banken als ook verzekeraars. Voor de categorie van kredietinstellingen en verzekeraars heeft de wetgever overigens een uitzondering gemaakt en zij staan onder speciaal toezicht.

De meest gestelde vragen aan de LEAN LAWYERS

Faillissementsrecht Advocaten

Wanneer een bedrijf failliet dreigt te gaan, is het belangrijk dat er snel en efficiënt gehandeld wordt. Een advocaat met expertise in faillissementsrecht kan hierbij uitkomst bieden. Deze advocaat kan ervoor zorgen dat het faillissement zo soepel mogelijk verlopen en er zo min mogelijk schade ontstaat. Bovendien kan de faillissementsadvocaat ervoor zorgen dat de rechten van de schuldeisers optimaal worden beschermd. Kortom, voor een goede afhandeling van een faillissement is het aan te raden om een expert in faillissementsrecht in te schakelen.

Advocatenkantoor LEAN LAWYERS is gespecialiseerd in faillissementsrecht en staat graag voor u klaar. Wij bieden u de beste advocaten die er zijn, dus twijfel niet en neem contact op!

Neem contact op via ervaar@leanlawyers.nl of per telefoon 085 – 303 64 29.

We helpen je graag verder!

De meest gestelde vragen

Wanneer moet je een faillissement aanvragen?

De financiële gezondheid van jouw organisatie is erg belangrijk voor je. Een faillissement is bijna onvermijdelijk als jouw organisatie in financiële moeilijkheden komt en je niet meer aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. In dit artikel lees je wanneer je faillissement moet aanvragen, hoe lang dit proces duurt en wanneer het faillissement wordt uitgesproken.

Direct bijstand nodig? Bel 085 303 64 29 of stuur een e-mail naar faillissement@leanlawyers.nl.

Wanneer vraag je een faillissement aan?

Wanneer vraag je een (particulier of zakelijk) faillissement aan? Een gezonde organisatie betekent dat de waarde van het actief (actieve vermogen) groter is dan het totaal van zijn verplichtingen. Een debiteur moet ook over voldoende liquiditeit beschikken om zijn opeisbare schuld te voldoen. Organisaties die in een noodsituatie verkeren en daardoor niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen en geen uitzicht hebben op verbetering, kunnen faillissement aanvragen bij de rechtbank.

Als de schuldenaar zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, kan de schuldeiser faillissement aanvragen. Faillissementen kunnen nog steeds een poging zijn om aansprakelijkheid snel en relatief goedkoop op te lossen of een betalingsovereenkomst aan te gaan. Ben hier altijd scherp op!

Wie kan failliet verklaard worden?

Elk bedrijf, organisatie of persoon die in de toestand verkeerd dat hij is ‘opgehouden te betalen’, kan failliet verklaard worden. Hieronder vallen zowel natuurlijke personen (lees: particulieren) als ook privaatrechtrechtelijke personen (BV’s, NV’s, stichtingen en verenigingen), kerkgenootschappen, kredietinstellingen (banken) en verzekeraars. Publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. gemeenten) kunnen in principe niet failliet verklaard worden.

Vennoten van een vennootschap onder firma (VOF) en een maatschap zijn eigenlijk geen rechtspersonen, maar kunnen als vennoten afzonderlijk failliet verklaard worden. Hetzelfde geldt voor een commanditaire vennootschap (CV) met een of meerdere beherende vennoten.

Hoe lang duurt een aanvraag tot faillietverklaring?

Schuldeiser vraagt faillissement aan

Als de schuldeiser een faillissement heeft aangevraagd, dan wordt de aanvraag gedaan door een advocaat via een zogeheten verzoekschrift tot faillietverklaring. Faillissementsaanvragen worden ingediend bij de rechtbank die in de betreffende regio waar het bedrijf of waar de organisatie – waarvan het faillissement wordt aanvraagd – gevestigd is. Faillissementen worden, zoals de wet voorschrijft, ‘met de grootste spoed’ bij de rechtbank afgehandeld. De rechter bepaalt wanneer het verzoek ter terechtzitting wordt behandeld.

Vervolgens wordt de schuldenaar door de rechtbank opgeroepen voor een mondelinge behandeling. Het verwerken van de faillissementsaanvraag zal enkele weken in beslag nemen. Door bijvoorbeeld onderhandelingen over de betaling van vorderingen kan de faillissementsaanvraag echter maximaal 8 weken worden uitgesteld en ook tijdens de hoorzitting worden ingetrokken.

Je vraagt zelf een (eigen) faillissement aan

Daarnaast kunnen ondernemers of organisaties faillissementen ook zelf aanvragen bij de rechtbank. In dit geval is de tussenkomst van een advocaat niet absoluut noodzakelijk. Als de organisatie zelf faillissement aanvraagt, wordt de aanvraag (veel) sneller verwerkt. Uitgebreide hoorzittingen kunnen dan meestal achterwege blijven, zodat beslissingen door de insolventierechter vaak binnen een week kunnen worden genomen.

Wanneer wordt je failliet verklaard?

Faillissementsaanvragen moeten gemotiveerd worden en er moet sprake zijn van het bestaan ​​van feiten en omstandigheden die erop wijzen dat de debiteur ‘in de toestand verkeert dat hij/zij is opgehouden te betalen’. Bovendien dient, indien een schuldeiser het verzoek tot faillietverklaring doet, de vordering én het moeten betalen ‘summierlijk’ aangetoond worden. Dit‘summierlijk blijken’ betekent dat zowel de vordering als het niet (kunnen) betalen dient te blijven uit het ‘korte’ onderzoek wat de faillissementsrechter doet. De rechter kan niet voorbijgaan aan de vraag of de aanvrager van het faillissement op het moment van faillietverklaring wel een vordering op de schuldenaar heeft. De debiteur verkeert ‘in de toestand van te hebben opgehouden te betalen’” als aan allebei van de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Er moet sprake zijn van meerdere schuldeisers (het zogeheten pluraliteitsvereiste) en
  2. De schuldenaar is opgehouden met betalen.

De rechter beslist (in beginsel) alleen op basis van (schriftelijke) stukken en bewijzen die aan hem in de faillissementsprocedure worden voorgelegd. Als aan beide bovenstaande voorwaarden is voldaan, wordt de faillissementsaanvraag geaccepteerd en wordt de betreffende partij failliet verklaard.

Het is dan vervolgens de verantwoordelijkheid van de curator om het bestuur van de organisatie c.q. het bedrijf over te nemen en ervoor te zorgen dat de aanwezige activa/boedel te gelden wordt gemaakt en uiteindelijk zoveel mogelijk geld onder de schuldeisers wordt verdeeld. 

Faillissementsrecht
specialisten

Onze gespecialiseerde advocaten en juristen bieden 24/7 hulp
bij (het aanvragen van) faillissementen, reorganisaties, herstructureringen, doorstarten,
aansprakelijkstelling en bestuurdersaansprakelijkheid.

Proyek 264
Dries Beljon
Advocaat | Co-Founder
Proyek 327_1
Paul van den Berg
Advocaat | Co-Founder
Eveline Londeman
Eveline Londeman
Advocaat | Lean Lawyer
Proyek 329_2
Sanita Meijer
Advocaat | Lean Lawyer
Lonneke Wouters - avatar new
Lonneke Wouters
Advocaat | Lean Lawyer
Arnoud-Gemke-LEAN-LAWYERS-LLP-wit
Arnoud Gemke
Advocaat | Lean Lawyer
Avatar Roos Dagmar
Roos Dagmar
Jurist | Lean Lawyer
Proyek 271_1
Bob van Oevelen
Senior jurist | Lean Associate**
Faillissement aanvragen

Zelf failissement aanvragen of een faillissementsaanvraag ontvangen? Kies je woorden altijd zorgvuldig.

Doorstarten na faillietverklaring
Doorstart maken

Doorstarten na faillietverklaring; een doorstart maken is geen appeltje-eitje. Lees er meer over of neem direct contact op!

Uitstel van betaling

Dit wordt ook wel surseance van betaling genoemd. De advocaten van LEAN zijn ware specialisten en vertellen er meer over in dit artikel.

Als bestuurder aansprakelijk gesteld door faillissement
Aansprakelijkheid bestuurders

Bestuurdersaansprakelijkheid? Aansprakelijk gesteld door curator, bank of leverancier? Wij stellen je gerust.

De curator - wat is een curator en wat doet hij of zij
Curator en zijn rol

Wat mag een curator wel en wat niet? Wat doet een curator en voor wie treedt hij op?

Herstructureren en reorganiseren na faillietverklaring
Herstructurering

Wat is een herstructurering? En hoe doe je dit (wel of niet) middels een faillissement?

175
JAAR
ERVARING
Voor als jij / jouw organisatie in moeilijkheden zit
Wij maken het graag simpel

Dreigt er een faillissement en/of zoek je naar manieren om een faillissement te voorkomen of wil je een faillissement aanvragen? De failissementsrecht-advocaten van LEAN zijn op de hoogte van alle wet- en regelgeving.

Win dan ook altijd advies in bij ons als gespecialiseerde faillissementsadvocaten. LEAN geeft je het strategische advies wat je nodig hebt om je uitdagingen aan te gaan en je doelen te bereiken. Bij ons krijg je niet alleen algemeen juridische advies, maar praktijkgerichte oplossingen. Wij helpen je daadwerkelijk keuzes te maken.

Dit alles om jou sneller en efficiënter dan welk ander kantoor dan ook van specialistische knowhow te voorzien. Dat alles tegen een transparante en faire prijs.

Dat noemen wij: Law made simple. Niets meer, niets minder

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.