Scroll Top
Surseance (uitstel)
van betaling
FaillissementAdvocaat.nl wijst – al sinds 2007 – de weg
Raadpleeg de specialisten van LEAN LAWYERS
simple
Laat Je Altijd Adviseren door Gespecialiseerde Advocaten
Surseance van betaling, hoe werkt dat?

Uitstel van betaling

Als je organisatie financiële problemen heeft, kun je surseance van betaling aanvragen. Tijdens de surseance van betaling kunnen (andere) bedrijven je niet dwingen een schuld te betalen. Dit geldt niet voor aanspraken op voorrang, alimentatie of kinderopvang en aankoop op afbetaling. Het doel van dit uitstel van betaling is om waar mogelijk liquiditeitsproblemen op te lossen, hetzij door middel van reddingsoperaties of herstructureringen. De surseance van betaling kan eindigen omdat alle schuldeisers zijn betaald, een onderhandse of gerechtelijke akkoord is bereikt of de organisatie/ het bedrijf failliet is verklaard. 

Direct bijstand nodig? Bel 085 303 64 29 of stuur een e-mail naar faillissement@leanlawyers.nl.

Verzoek tot surseance – advocaat nodig

Het verzoek om surseance van betaling moet worden gedaan door een advocaat. Wanneer goed gemotiveerd wordt de surseance van betaling altijd tijdelijk toegestaan. Er worden onmiddellijk één of meerdere bewindvoerders aangesteld om de winstgevendheid en levensvatbaarheid van het bedrijf te onderzoeken. Zonder de medewerking, goedkeuring of steun van deze bewindvoerder is de raad van bestuur van de vennootschap niet bevoegd om op te treden bij het beheer of de vervreemding van goederen/ activa die eigendom zijn van de vennootschap.

Crediteurenakkoord en saneren

Het idee om een ​​surseance van betaling c.q. een uitstel van betaling door te voeren, is het creëren (‘kopen’) van tijd om zo door een schuldsanering het bedrijf meer (financiële) lucht te geven. Dit kan door het creëren van een regeling (totale schikking) met de schuldeisers. Zogenaamde preferente schuldeisers zoals de Belastingdienst en UWV vallen niet onder deze regeling en moeten altijd het volledige bedrag betaald krijgen. De andere – niet preferente – schuldeisers dienen dan feitelijk eenzelfde deal te krijgen. Het (gerechtelijke) akkoord kan dan tot stand komen indien een gewone meerderheid van de aanwezige schuldeisers vóór de aangeboden regeling stemt, tezamen vertegenwoordigend ten minste de helft van het aantal goedgekeurde en toegelaten schuldeisers.

Toch een omzetting naar faillissement?

Het hoofddoel van een surseance van betaling is om het bedrijf in staat te stellen haar betalingsproblemen op te lossen. De kans van slagen is – zo blijkt uit de statistieken – echter niet bijzonder groot en een uitstel van betaling leidt meestal tot faillissement. In veel gevallen blijkt namelijk dat de activiteiten niet rendabel genoeg zijn of dat er geen goed herstelplan is. In die gevallen besluit de bewindvoerder (vaak al snel) tot het indienen van een verzoek tot omzetting naar een faillissement. Dit verzoek wordt door deze bewindvoerder ingediend bij de rechtbank.

De meest gestelde vragen aan de LEAN LAWYERS

Advocaten voor surséances van betaling

Wanneer een bedrijf failliet dreigt te gaan en doorgestart moet worden, is het belangrijk dat er snel en efficiënt gehandeld wordt. Een advocaat met expertise in faillissementsrecht (en specifiek surseance van betaling) kan hierbij uitkomst bieden. Deze advocaat kan ervoor zorgen dat de doorstart zo soepel mogelijk verlopen en er zo min mogelijk schade ontstaat. Bovendien kan deze specialist ervoor zorgen dat jouw rechten zo optimaal mogelijk worden beschermd. Kortom, voor een goede afhandeling van een doorstart is het aan te raden om een expert in surseances in te schakelen.

Advocatenkantoor LEAN LAWYERS is gespecialiseerd in de begeleiding van surseance van betaling, heeft er al vele begeleid en staat 24/7 voor jou klaar. Wij bieden je de beste advocaten die er zijn, dus twijfel niet en neem contact op!

Neem contact op via ervaar@leanlawyers.nl of per telefoon 085 – 303 64 29.

We helpen je graag verder!

Meest gestelde vragen

Het verschil met een faillissement

Het doel van een uitstel van betaling is om de debiteur (lees: het bedrijf wat de schulden heeft) tijd en gelegenheid te geven zijn werk beter te organiseren. Het zogeheten Moratorium (ofwel: Surséance) heeft dan ook tot doel de organisatie in leven te houden. In de praktijk betekent dit overleg met de schuldeisers om een ​​betalingsregeling te sluiten. Het doel van de surseance van betaling is het – zo goed als mogelijk – voorkomen van een faillissement. In geval van faillissement is de situatie namelijk definitief en zal de curator (aangesteld door de rechtbank) het resterende vermogen van de schuldenaar gaan ‘innen’ en – na aftrek van kosten – verdelen over de gezamenlijke schuldeisers. Als dit gebeurd is, betekent dit normaliter dat – nadat de uitkering heeft plaatsgevonden – de failliete rechtspersoon ophoudt te bestaan.

Wie kan uitstel van betaling aanvragen?

In tegenstelling tot een faillissement kan de surseance alleen worden aangevraagd worden door de schuldenaar/debiteur zelf (lees: de organisatie zelf). Verzoeken om surseance van betaling moeten door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank. De rechter benoemt dan vervolgens een bewindvoerder. In geval dat later (alsnog) een faillissement wordt uitgesproken, wijst de rechtbank vaak dezelfde persoon aan als de curator. 

Meer nadelen dan voordelen?

Voordelen surseance van betaling

Tijdens de periode dat de surseance van betaling speelt, komen eerder gelegde beslagen te vervallen en hoeven (de meeste) schulden die ontstaan zijn voordat de surséance is uitgesproken, niet te worden betaald. In het algemeen is de toestemming van aandeelhouders niet vereist. Verplichte verrekening kan ook worden opgelegd aan bepaalde schuldeisers. Anders dan bij een faillissement is instemming van de aandeelhouders normaal gesproken niet nodig, instemming van het bestuur/management is daarbij voldoende.

Nadelen surseance van betaling

Verplichte meewerken aan het zogeheten dwangakkoord is daartegen ook niet voor alle schuldeisers verplicht én de vennootschap die in surseance verkeert, draagt ​​de kosten van de bewindvoerder. En als vervolgens de financiële problemen niet tijdelijk (b)lijken te zijn of als het herstelplan volgens de bewindvoerder en de rechtbank niet deugt, kan een faillissement alsnog worden uitgesproken.

Advocaat surseance (uitstel) van betaling

LEAN LAWYERS heeft ruime ervaring als faillissementsadvocaat. Onze senior advocaten hebben allemaal (zeer) veel ervaring als curator en bewindvoerder en weten waar ze op moeten letten bij bedrijven die surseance van betaling willen verzoeken. Zij zijn dan ook goed gepositioneerd om onderneming te adviseren over de mogelijkheid om de onderneming te redden en, indien nodig, de onderneming te begeleiden bij een aanvraag van surseance/uitstel van betaling of een faillissementsverzoek van de onderneming zelf.

Faillissementsrecht
specialisten

Onze gespecialiseerde advocaten en juristen bieden 24/7 hulp
bij (het aanvragen van) faillissementen, reorganisaties, herstructureringen, doorstarten,
aansprakelijkstelling en bestuurdersaansprakelijkheid.

Proyek 264
Dries Beljon
Advocaat | Co-Founder
Proyek 327_1
Paul van den Berg
Advocaat | Co-Founder
Eveline Londeman
Eveline Londeman
Advocaat | Lean Lawyer
Proyek 329_2
Sanita Meijer
Advocaat | Lean Lawyer
LEANLAWYERS
Douwe Cnossen
Legal Counsel | Lean Lawyer*
Lonneke Wouters - avatar new
Lonneke Wouters
Advocaat | Lean Lawyer
Arnoud-Gemke-LEAN-LAWYERS-LLP-wit
Arnoud Gemke
Advocaat | Lean Lawyer
Avatar Roos Dagmar
Roos Dagmar
Jurist | Lean Lawyer
Proyek 271_1
Bob van Oevelen
Senior jurist | Lean Associate**
Doorstarten na faillietverklaring
Uitstel van betaling

Dit wordt ook wel surseance van betaling genoemd. De advocaten van LEAN zijn ware specialisten en vertellen er meer over in dit artikel.

Als bestuurder aansprakelijk gesteld door faillissement
Aansprakelijkheid bestuurders

Bestuurdersaansprakelijkheid? Aansprakelijk gesteld door curator, bank of leverancier? Wij stellen je gerust.

De curator - wat is een curator en wat doet hij of zij
Curator en zijn rol

Wat mag een curator wel en wat niet? Wat doet een curator en voor wie treedt hij op?

Herstructureren en reorganiseren na faillietverklaring
Herstructurering

Wat is een herstructurering? En hoe doe je dit (wel of niet) middels een faillissement?

175
JAAR
ERVARING
Voor als jij / jouw organisatie in moeilijkheden zit
Wij maken het graag simpel

Dreigt er een faillissement en/of zoek je naar manieren om een faillissement te voorkomen of wil je een faillissement aanvragen? De failissementsrecht-advocaten van LEAN zijn op de hoogte van alle wet- en regelgeving.

Win dan ook altijd advies in bij ons als gespecialiseerde faillissementsadvocaten. LEAN geeft je het strategische advies wat je nodig hebt om je uitdagingen aan te gaan en je doelen te bereiken. Bij ons krijg je niet alleen algemeen juridische advies, maar praktijkgerichte oplossingen. Wij helpen je daadwerkelijk keuzes te maken.

Dit alles om jou sneller en efficiënter dan welk ander kantoor dan ook van specialistische knowhow te voorzien. Dat alles tegen een transparante en faire prijs.

Dat noemen wij: Law made simple. Niets meer, niets minder

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.