Scroll Top

Verhoging van de opslag op je lening? Kom nu in actie!

Heb jij (of heeft jouw onderneming) een lening bij de bank tegen een variabele (Euribor)rente met een opslag en is deze opslag tussentijds door de bank verhoogd? Dan is het nu het moment om in actie te komen.

Van diverse cliënten weten wij dat zij met opslagverhogingen zijn geconfronteerd. Zo hebben meerdere cliënten met een renteswap bericht van de bank ontvangen, dat de opslag aan het einde van de looptijd van de renteswap zal worden verhoogd. Ook hebben ondernemers zonder een renteswap bericht van de bank gekregen dat de opslag wordt verhoogd, bijvoorbeeld omdat het voor de bank duurder is geworden om geld aan te trekken.

Hetzelfde geldt ook voor particulieren met een Euriborhypotheek hebben herhaaldelijk soortgelijke brieven ontvangen. Gelet op recente jurisprudentie zien wij goede mogelijkheden om reeds doorgevoerde of aangekondigde opslagverhogingen met succes aan te vechten.

Inventarisatie

LEAN LAWYERS is op dit moment bezig met een inventarisatie van de verschillende dossiers. Indien jij ook schade hebt geleden door opslagverhogingen en jouw bank hiervoor aansprakelijk wil stellen, dan kan je je nog bij ons melden. Omdat wij meerdere cliënten in soortgelijke zaken bijstaan, kunnen wij je bijstaan tegen een gunstiger tarief.

Zowel ondernemers als particulieren zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk geconfronteerd met een opslagverhoging op hun variabele lening. Onder meer Rabobank, ABN AMRO en ING deelden hun klanten mee dat zij de opslag op het variabele rentepercentage gingen verhogen, vaak zonder daarbij een reden te noemen of kenbaar te maken waarom dit met een bepaald percentage gebeurde. Hierdoor hebben kredietnemers duizenden, soms wel tienduizenden euro’s meer aan rente betaald.  Indien zij hiertegen bezwaar maakten, dan verwees de bank simpelweg naar haar algemene voorwaarden, waarin de bevoegdheid om de opslag te wijzigen was opgenomen. Veel klanten hebben het daar vervolgens bij gelaten.

De klanten die hun klacht wel doorzetten en hierover een gerechtelijke procedure zijn begonnen, kregen helaas vaak nul op het rekest. Rechtbanken en gerechtshoven gaven de banken gelijk: de bevoegdheid om de opslag eenzijdig te wijzigen was opgenomen in de algemene voorwaarden en met die voorwaarde had de klanten nu eenmaal ingestemd.

De ommekeer

Tot een aantal maanden geleden. In de afgelopen maanden zijn er namelijk een aantal opvallende  uitspraken gewezen die naar onze mening veel meer recht doen aan de ongelijkwaardige rechtsverhouding tussen de bank en haar klanten. Immers, de algemene voorwaarden (en dus ook de bepaling in de algemene voorwaarden waarin staat dat de opslag mag worden verhoogd) zijn voor de kredietnemer in beginsel niet onderhandelbaar, terwijl verhoging van de opslag wel (grote) financiële gevolgen voor de kredietnemer heeft.

Het gerechtshof Amsterdam heeft in haar arrest van 19 december 2017 ten aanzien van consumenten bepaald dat de wijzigingsbedingen die ABN AMRO in haar leningdocumentatie voor Euribor-hypotheken opgenomen had onvoldoende transparant waren en daarom vernietigbaar. De door de kredietnemers betaalde bedragen op grond van deze opslagverhogingen dienen nu door ABN AMRO te worden terugbetaald.

Daarnaast heeft onlangs de rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaald dat Rabobank bij gebruikmaking van haar bevoegdheid om de opslag te verhogen op grond van artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden (zorgplicht bank) de nodige zorgvuldigheid in acht diende te nemen en naar beste vermogen rekening diende te houden met de belangen van de klant, in dit geval een ondernemer. De rechtbank oordeelde dat de Rabobank dit niet had gedaan en derhalve de opslag niet had mogen verhogen. (Zie hierover ook de blog van 29 maart 2018.)

Meer informatie? Neem per mail of per telefoon (085-3036429) contact op met Else van der Meulen (else@LEANlawyers.nl).

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.