Scroll Top

Aanhouding renteswapzaken door rechtbank Amsterdam

Bijna anderhalf jaar na de definitieve vaststelling van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (“Herstelkader”) hebben nog steeds niet alle renteswapgedupeerden een definitief voorstel tot compensatie van hun bank ontvangen. Ondertussen liepen de gerechtelijke procedures over renteswaps gelukkig wel door. Helaas zullen verscheidene lopende renteswapzaken bij de rechtbank Amsterdam nu ook vertraging oplopen.

Wij ontvingen onlangs het bericht van de rechtbank Amsterdam dat de rechtbank lopende renteswapzaken zal aanhouden, omdat zij in één bepaalde renteswapzaak eerst prejudiciële vragen aan de Hoge Raad wil stellen (dit is overigens geen zaak die door ons kantoor wordt behandeld). Prejudiciële vragen zijn rechtsvragen van rechters aan een hoger gerecht over de uitleg of interpretatie van een bepaalde rechtsregel. Dit hogere gerecht kan zijn de Hoge Raad, maar bijvoorbeeld ook het Europees Hof van justitie van de Europese Unie indien het een rechtsregel van Europees recht betreft.

 

De vragen die de rechtbank aan de Hoge Raad wenst voor te leggen zullen worden opgenomen in het tussenvonnis in die betreffende zaak, dat zal worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. Volgens de rechtbank zullen verschillende aspecten die bij de beoordeling van een renteswap van belang zijn aan de Hoge Raad worden voorgelegd. Er zullen daarom voorlopig geen comparities worden gepland. Hoe lang de vertraging zal duren is onbekend, omdat dit afhangt van de snelheid waarmee de Hoge Raad de prejudiciële vragen zal beantwoorden.

Wij betreuren deze ontwikkeling vanwege de vertraging die hiervan het gevolg is. Echter, de uitleg van de Hoge Raad kan mogelijk ook voor jouw zaak gunstig zijn.

Namens alle clienten zullen wij de rechtbank vragen om in ieder geval alvast meer duidelijkheid te geven over de termijn waarop zij de vragen zal stellen en de rechtbank verzoeken om de exacte inhoud van die vragen alvast aan ons bekend te maken. Zodra ons meer bekend wordt, informeren wij je hierover.

Voor vragen hierover kan je contact opnemen met een van onze financieel recht advocaten – Dries Beljon (dries@LEANlawyers.nl) of Else van der Meulen (else@LEANlawyers.nl).

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.