Scroll Top

Wijziging Arbowet 2017 (deel 3) – Preventieve consult werknemers

In een serie van 6 artikelen zet het Arbeidsrecht-team van LEAN LAWYERS de belangrijkste wijzigingen van de Arbowet per 1 juli 2017 uiteen. Elke dag één duidelijk artikel om door te nemen na de lunch. Als derde artikel uit de reeks van zes… Werknemers krijgen recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts Met de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017, krijgt iedere werknemer het recht een bedrijfsarts te raadplegen via een ‘open spreekuur’. Dit betekent dat de werknemer nog voordat hij ziek is op een laagdrempelige wijze de bedrijfsarts kan consulteren over gezondheidsvragen in relatie tot werk.

Consultatie mogelijk voor werknemers

De consultatiemogelijkheid staat in principe los van de verzuimbegeleiding. Het is echter denkbaar dat wanneer de werknemer de bedrijfsarts consulteert met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in relatie tot werk, er ook verzuimkwesties aan de orde komen. Hoewel dit niet de bedoeling is van de regeling, valt dit in de praktijk niet altijd te voorkomen. Voor werkgevers betekent deze wijziging dat de consultatie van de bedrijfsarts zodanig dient te worden ingericht dat er een adequate toegang is tot de bedrijfsarts. Dit houdt in ieder geval in dat: – deze faciliteit kenbaar moet zijn voor iedere werknemer; – er zonder toestemming van de werkgever gebruik van kan worden gemaakt; – er geen onnodige drempels zijn wat betreft plaats en tijdstip van het consult; en – de werkgever niet hoeft te worden geïnformeerd over het bezoek aan de bedrijfsarts.

Voorkomen is beter dan genezen

De gedachte achter deze maatregel is dat hiermee kan worden voorkomen dat klachten leiden tot verzuim. De aandacht voor preventieve zorg door de bedrijfsarts wordt hierdoor vergroot. De bedrijfsartsen zullen zich dus niet langer uitsluitend richten op ziekte, maar ook op gezondheid en duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Dit zal bijdragen aan de beheersing van het ziekteverzuim en de instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen, iets wat met de veranderde arbeidsmarkt van steeds groter belang wordt. Naast deze maatregel zijn er nog twee andere wijzigingen van de Arbowet gericht op het versterken van preventie binnen bedrijven. Dit betreft het recht van de bedrijfsarts om de werkvloer te bezoeken, een recht dat neergelegd is in het basiscontract, en het instemmingsrecht van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol binnen de organisatie.

Meer informatie?

Neem (vrijblijvend) contact op met een van de leden van het arbeidsrechtteam van LEAN LAWYERS. Contacteer één van onze arbeidsrechtspecialisten Sanita Meijer of Dries Beljon via 085 – 303 64 29 of laat een bericht achter via ons contactformulier.

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.