Scroll Top

Wijziging Arbowet 2017 (deel 1) – Preventiemedewerkers en de rol van de OR

In een serie van 6 artikelen zet het Arbeidsrecht-team van LEAN LAWYERS de belangrijkste wijzigingen van de Arbowet per 1 juli 2017 uiteen. Elke dag één duidelijk artikel om door te nemen na de lunch. Als eerste artikel uit de reeks van zes… Preventiemedewerkers en de rol van de OR. Op grond van de Arbowet is (bijna) iedere werkgever verplicht om in het kader van een veilige werkomgeving een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Ook bij kleine ondernemingen – met naast de werkgever bijvoorbeeld maar één werknemer – is een RI&E verplicht gesteld.

Risico-inventarisatie en evaluatie

De RI&E conform de Arbowet ziet onder meer op het volgende: – (gezondheids- en veiligheids-)risico’s in het bedrijf in kaart te brengen; – opstellen van een plan van aanpak aan de hand van de gemaakte risico- analyse; – mogelijk maken van het treffen van doelgerichte maatregelen.

Preventiemedewerker 

De planning, opstelling en uitvoering van de RI&E vallen onder het takenpakket van een zogenaamde preventiemedewerker. Dit is vaak de werkgever zelf, maar kan ook een personeelslid zijn. Bij grotere ondernemingen wordt regelmatig een deskundige aangesteld. De preventiemedewerker houdt zich dus bezig met de algehele arbeidsomstandigheden op de werkvloer en brengt daarover advies uit aan het management en de ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging (PVT)). Verder is het de bedoeling dat de werkgever, de preventiemedewerker en de Ondernemingsraad (OR) of de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) zoveel mogelijk samenwerken op het gebied van arbeid-beschermende maatregelen. Onder de huidige Arbowet had de OR/PVT reeds een instemmingsrecht met betrekking tot het takenpakket c.q. plan van aanpak van de preventiemedewerker, maar om de betrokkenheid van de werknemers bij de arbeidsomstandigheden nog verder te vergroten, heeft de OR/PVT onder de nieuwe Arbowet ook een instemmingsrecht ten aanzien van wie wordt aangesteld als de preventiemedewerker. Door meer betrokkenheid van de OR/PVT bij de keuze van de persoon van preventiemedewerker, wil de wetgever ervoor zorgen dat de preventiemedewerker beter uit de verf komt en dat met name door werknemers meer aandacht wordt besteed aan preventie binnen een bedrijf.

Gevolgen voor werkgever

Heeft een werkgever geen RI&E, dan kan hem dat duur komen te staan: naast de voor de hand liggende ongelukken en beroepsziekten die het gevolg kunnen zijn van de afwezigheid van een (deugdelijk) preventiebeleid, loopt de werkgever ook het risico een boete opgelegd te krijgen van de Inspectie SZW.

Meer informatie?

Neem (vrijblijvend) contact op met het arbeidsrechtteam van LEAN LAWYERS. Contacteer één van onze arbeidsrechtspecialisten Sanita Meijer of Dries Beljon via 085 – 303 64 29 of laat een bericht achter via ons contactformulier.

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.