Scroll Top

Voorkomen is beter dan genezen – Deel 2 – Opkomen tegen faillissement

Is een faillissement uitgesproken en wil je daartegen opkomen, dan doe je er verstandig aan tijdig een advocaat in te schakelen. De drempel om failliet te worden verklaard, is namelijk lager dan je in het algemeen zou verwachten en bovendien gelden er specifieke vereisten. Daar staat tegenover dat een faillissement vaak eenvoudig kan worden voorkomen, mits je tijdig actie onderneemt en weet welke stappen en beslissingen genomen moeten worden. Is een faillissement eenmaal uitgesproken? Dan gelden zwaardere voorwaarden om het faillissement weer ongedaan te maken. Lees hier meer over de faillissementsaanvraag in eerste aanleg.


Inleiding

Nadat de rechtbank een faillissement uitspreekt, kan hiertegen op twee manieren worden opgekomen door de failliete BV of persoon (“failliet”). Hetzij door het instellen van hoger beroep hetzij door het instellen van verzet. De termijn van hoger beroep bedraagt 8 dagen. Instellen van verzet is slechts mogelijk indien de failliet niet aanwezig is geweest bij de faillissementszitting en binnen een fatale termijn van 14 dagen. Het is goed te beseffen dat bij het uitspreken van een faillissement ook direct een curator wordt benoemd die meteen aan de slag gaat – ongeacht of een failliet tegen het faillissement wil opkomen.

Hoger beroep of verzet?

Het onderscheid tussen verzet en hoger beroep is niet alleen van formele aard. De toets die de rechter in die procedures hanteert, verschilt in beide procedures wezenlijk van elkaar.

Zo kan een faillissement in hoger beroep alleen vernietigd worden indien de failliet met álle crediteuren een betalingsregeling treft. Je kan je voorstellen dat dit in veel gevallen lastig is. De termijnen zijn kort en vaak is onduidelijk of alle crediteuren gemakkelijk zullen meewerken. Slechts nadat met alle schuldeisers een regeling is getroffen, zal de rechter in hoger beroep oordelen dat er géén sprake is van een faillissementssituatie (“toestand van opgehouden te hebben betalen”).

In een verzetprocedure kan de gefailleerde volstaan met het voldoen van de vordering van de aanvrager én de kosten van het faillissement (onder meer salaris curator). Lange tijd is gedacht dat de toets die door de rechter wordt gehanteerd in een verzetprocedure, dezelfde is als de eerdergenoemde toets in hoger beroep (betalingsregeling met álle schuldeisers).

De Hoge Raad heeft in 2015 duidelijk gemaakt dat in het geval van verzet – een procedure die plaatsvindt in eerste aanleg – de schuldenaar dezelfde kansen moet krijgen als in het geval hij wél was verschenen bij de (eerste) faillissementszitting. Daarmee heeft de Hoge Raad beslist dat de toets die wordt gehanteerd in een verzetprocedure de ‘lichtere’ toets is die ziet op het bestaan van de vordering van de aanvrager. Voldoe je ‘hangende’ het ingestelde verzet de vordering van de aanvrager en de kosten van het faillissement? Dan maak je goede kans dat het faillissement wordt vernietigd. Op die manier hoeft geen betalingsregeling te worden getroffen met alle crediteuren, zoals het geval is in hoger beroep.

Laat je bijstaan!

In alle gevallen waar een faillissement wordt aangevraagd en je hiertegen wil opkomen, is het verstandig je bij te laten staan door een advocaat gespecialiseerd in het faillissementsrecht. Je doet er ook goed aan om deze tijdig in te schakelen. Een eenmaal uitgesproken faillissement is namelijk niet eenvoudig teruggedraaid en ook erg kostbaar. Vaak zien wij faillissementen worden uitgesproken waarbij een goedbedoelende bestuurder zonder juridische assistentie een faillissementszitting bijwoont en vervolgens van de koude kermis thuiskomt.

Indien je op een of andere manier bij een faillissement betrokken raakt of dreigt te komen, neem dan gerust contact op met ons. LEAN LAWYERS beschikt over specialistische kennis en helpt graag in het kader van faillissementen. Hiervoor kun je vrijblijvend contact opnemen met  Paul van den Berg via 085-3036429. (www.LEAN-lawyers.nl).

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WE ARE READY
TO REALIZE YOUR AMBITIONS

Sounds good?
Call, email or send us an WhatsApp message

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacy preferences
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.