Scroll Top

Heb je ook een brief ontvangen waarin staat dat jouw onderneming buiten het Uniform Herstelkader Rentederivaten valt?

Val je buiten het herstelkader? Controleer dit goed en vraag hulp om hiertegen in bezwaar te gaan

Op 1 februari 2018 was ik aanwezig bij het Ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer dat ging over de status van de uitvoering van het Uniform Herstelkader Rentederivaten (“Herstelkader”). Bij dit Ronde Tafel gesprek waren diverse sprekers aanwezig waaronder de CEO’s van Rabobank, ABN Amro en ING,  de voorzitters van belangenorganisaties en de AFM. Duidelijk werd dat de banken inmiddels druk bezig zijn met de uitvoering van het Herstelkader, maar dat de uitvoering veel langer duurt dan vooraf werd voorzien door de ingewikkeldheid van het Herstelkader, de (gebrekkige) dossiervorming van de bank en de controle van de externe kredietbeoordelaar.

Tijdens dit gesprek gaven de bank aan dat ze de zogenaamde ‘scoping’ van de ondernemers bijna hebben afgerond. Dat houdt in dat de bank heeft beoordeeld welke ondernemers wel of geen recht hebben op een vergoeding uit het Herstelkader

Er zijn 3 hoofdredenen waarom je als ondernemer mogelijk een brief ontvangt waarin de bank stelt dat je toch geen uitkering ontvangt uit het Herstelkader:

  1. De onderneming wordt door de bank gekwalificeerd als ‘professioneel’
  2. De onderneming wordt door de bank gekwalificeerd als ‘deskundig’
  3. De onderneming bent niet gevestigd in Nederland.

 

Wij hebben helaas al een aantal keren moeten constateren dat de bank ondernemers onterecht op basis van de bovengenoemde criteria een uitkering uit het Herstelkader ontzegt.

LEAN Lawyers heeft al voor diverse ondernemers met succes bezwaar gemaakt tegen deze out of scope brief van de bank. Hierbij valt op dat de redenen waarom een klant volgens de bank buiten het Herstelkader valt enorm uiteen lopen. Zo heb ik al gezien dat een klant een afwijzende brief van de bank heeft ontvangen, omdat hij woonachtig en gevestigd zou zijn in België, of de klant zich zou hebben laten adviseren door een treasury specialist, dan wel dat de onderneming volgens verkeerd geïnterpreteerde jaarcijfers ‘te groot’ zou zijn en dus als professioneel valt aan te merken.

Er kan bezwaar worden gemaakt door direct te reageren op de brief die de bank heeft gestuurd. In een later stadium kan in bepaalde gevallen bindend advies worden aangevraagd, danwel kan de AFM, die toeziet op de algemene toepassing van het Herstelkader, worden aangeschreven.

Heb jij ook een brief ontvangen van de bank over de toepassing van het Herstelkader waar je het niet mee eens bent of waarvan je niet zeker weet of de conclusie van de bank juist is, neem dan contact op met Anneloes Schouten van LEAN Lawyers via anneloes@LEANlawyers.nl.

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.