Scroll Top

Rechtsbijstandverzekering en de second opinion van een advocaat

second-opinion-van-een-gespecialiseerde-advocaat

Rechtsbijstandverzekering &
de second opinion – hoe werkt dat?

Rechtsbijstandverzekering

Er kunnen situaties ontstaan waar je behoefte hebt aan juridische bijstand. Om niet te hoeven vrezen voor onverwachte hoge kosten zijn veel Nederlanders verzekerd bij een rechtsbijstandverzekeraar. Bij deze verzekeraar sluit je dan een rechtsbijstandverzekering  die hulp en advies biedt bij juridische problemen. Ze zijn er in allerlei variaties en de dekking van de verschillende verzekering verschilt ook heel erg.

De rechtsbijstandverzekeraar laat je in principe bijstaan door een jurist die in dienst is van de verzekeraar zelf. In andere gevallen vergoedt de verzekeraar de kosten voor een externe advocaat. Dit noemen ze het recht van vrije advocaat keuze. Goed om te weten, is dat als het tot een procedure komt of moet komen, de rechtsbijstand verzekeraar op basis van die vrije advocaatkeuze. Dit is zo door het Europese Hof van Justitie – lees: het hoogste rechtsorgaan in Europa – zo meerdere malen besloten.

Second opinion

Met een rechtsbijstandverzekering draag je het financiële risico (zoveel mogelijk) aan een verzekeraar over. Twijfel je over de deskundigheid of de behandeling van de zaak door de rechtsbijstandverzekeraar? Dan kun je een second opinion aanvragen op kosten van de verzekeraar.

Het gaat dan meestal om de situatie dat de rechtsbijstandverzekeraar geen hulp biedt of meer wil bieden bij jouw juridisch probleem, omdat zij ‘geen redelijke kans van slagen’ (meer) ziet.

Klachten- en/of geschillenregeling

In de polis(voorwaarden) van je rechtsbijstandverzekering wordt de procedure uitgelegd die gevolg moet worden als er een geschil / een probleem is met betrekking tot de rechtsbijstandverzekering. Lees deze goed, maar twijfel niet om de telefoon te pakken als je er niet uitkomt.

De advocaten van LEAN LAWYERS kennen dit soort situaties goed, denken altijd graag met je mee en helpen je als je er niet uitkomt.

Wel redelijke kans van slagen en/of ontevreden over behandeling?

Als jij dan van mening bent, dat de zaak wel degelijk haalbaar is en een redelijke kans van slagen kent of wanneer je bijvoorbeeld ontevreden bent over de behandeling van jouw zaak, dan kun je een beroep doen op de geschillenregeling of klachtenregeling van de rechtsbijstandverzekering.

In de polis is nagenoeg altijd zo een regeling opgenomen en als hij er niet instaat, dan had hij er op grond van Nederlandse regelgeving in moeten staan. Je hebt namelijk als verzekerde (polishouder) nagenoeg altijd het recht op een second opinion.

Met een beroep op de geschillenregeling of de klachtenregeling moet je klacht of zaak dan worden voorgelegd aan een externe en objectieve advocaat. Dit noemen we de second opinion.

Redelijke kans van slagen

Deze externe advocaat – die op basis van vrije advocaatkeuze door jou zelf als verzekerde gekozen kan worden – zal in het geval van een geschil over de haalbaarheid van de zaak gaan oordelen of de zaak een redelijke kans van slagen heeft. Bij ontevredenheid over de behandeling zal de advocaat gaan oordelen of de rechtsbijstandverzekering wel of niet juist heeft gehandeld.

Alle stukken en omstandigheden meenemen in second opinion

Bij een second opinion dient de advocaat te beschikken over alle dossierstukken die relevant zijn voor de beoordeling van de vraagstelling in de second opinion.[1] Niet altijd wil de rechtsbijstandverzekeraar alle stukken insturen en wil zij graag voor een zo laag mogelijk bedrag de second opinion geregeld hebben. Het is echter vaste rechtspraak dat de rechtsbijstandverzekeraar alle benodigde informatie instuurt of in laat sturen.

Voor het opstellen van een second opinion dient de advocaat die – op voorstel van de verzekerde – gevraagd is het advies uit te brengen altijd te beschikken over alle dossierstukken die relevant zijn voor de beoordeling van de vraagstelling in de second opinion.

Het is – zo heeft het Klachteninstituut voor Financiële Dienstverlening (KiFiD) in 2017 geoordeeld – aan de advocaat die de second opinion op gaat stellen om te beoordelen welke stukken daarvoor relevant zijn. Om deze advocaat in staat te stellen zelfstandig te beoordelen welke stukken wel of niet van belang zijn, dient die advocaat in het bezit te worden gesteld van het complete dossier.

De rechtsbijstandverzekeraar mag dus nooit weigeren om stukken aan te leveren aan een advocaat.

Bindend advies wel of niet met een vaststellingsovereenkomst?

Het oordeel van deze advocaat is bindend voor zowel jou als verzekerde, maar ook voor jouw verzekeraar. Soms probeert de rechtsbijstandverzekeraar dit ook vooraf vast te leggen in een zogeheten vaststellingsovereenkomst. Ze wil dan discussies in de toekomst voorkomen en ook een eventuele gang naar de het hierboven genoemde klachteninstituut (het KiFiD).

Let op!

Raadpleeg al voor dat je zo een vaststellingsovereenkomst tekent al een advocaat (van LEAN LAWYERS) om te weten wat je rechten en plichten zijn. Vaak is zo een vaststellingsovereenkomst niet nodig en heb je – zoals aangegeven – simpelweg recht op een second opinion en hoef je verder niet af te zien van bepaalde rechten.

Bedenk steeds dat als een second opinion wordt afgegeven door een advocaat en hij of zij van mening is dat de zaak wel haalbaar is, de verzekeraar ook dekking moet verlenen. Is de advocaat van mening dat de rechtsbijstandverzekering de zaak anders moest behandelen, dan moet de verzekeraar met de aanwijzingen de zaak voortzetten. Het is dus verstandig om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen die weet waar hij het over heeft en die gewend is second opinions af te geven.

Wil je daar meer over weten of direct een second opinion regelen, laat het ons dan weten.

Vrije advocaatkeuze na second opinion

Het staat je vervolgens na deze second opinion feitelijk ook altijd vrij om de verdere behandeling wederom je eigen keuze qua advocaat te maken. Zowel bijv. voor zowel procedures bij de rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad als ook het UWV of bijvoorbeeld de Raad van State of Centrale Raad van Beroep. Volgens het Europese Hof van Justitie mag de rechtsbijstandverzekeraar daar geen onderscheid in maken.[2]  Artikel 4:67 Wft lid 1 bepaalt daarnaast dat een rechtsbijstandverzekering er zorg voor draagt dat in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt bepaald dat de verzekerde vrij staat een advocaat of een andere juridisch deskundige te kiezen. Kortom, je hoeft dus niet akkoord te gaan met de advocaat die door de rechtsbijstandverzekeraar voorstelt, maar kunt zelf een onafhankelijke advocaat voor de second opinion laten benoemen.

Kosten voortzetten procedure met geen of negatieve second opinion

Is de advocaat die de second opinion opstelt het eens met de verzekeraar, dan hoeft er door de rechtsbijstandsverzekeraar geen dekking te worden verleend.

Mocht je dan de zaak alsnog willen voortzetten moet je zelf de kosten betalen. Blijk je uiteindelijk in het gelijk te worden gesteld door de rechter, dan moet de verzekeraar met terugwerkende kracht de ‘in redelijkheid gemaakte’ juridische kosten aan jou betalen.

Second opinion aanvragen?

De advocaten van LEAN LAWYERS adviseren en procederen zeer veel en wij stellen met grote regelmaat second opinions op voor verzekerden en belangenorganisaties – zoals bijv. de Consumentenbond.

Wil je een second opinion, dan is dit voor jou gratis en dient de verzekeraar de kosten hiervoor te betalen. De rechtsbijstandverzekeraar geeft ons dan de opdracht en wij spreken met jouw verzekeraar een vaste prijs af of geven een duidelijke begroting. Dit zodat dit ook geen probleem voor de verzekeraar kan zijn.

Neem gerust vrijblijvend contact op

Indien je dus vragen hebt, neem dan vrijblijvend per mail (secondopinion@LEANlawyers.nl) of telefonisch (085 – 303 64 29) contact met ons op.

Onze advocaten helpen je altijd graag verder!

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.