Scroll Top

Voorkomen is beter dan genezen – Deel 1 – de Faillissementsuitspraak

Partijen die geconfronteerd worden met een faillissementsaanvraag doen er verstandig aan tijdig een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. De drempel om failliet te worden verklaard, is lager dan je in het algemeen zou verwachten en bovendien gelden er specifieke vereisten en voorschriften.

Hier staat tegenover dat een faillissement vaak eenvoudig kan worden voorkomen, mits je goed beslagen ten ijs komt en je tijdig laat bijstaan. Doet je dat niet, dan loop je het risico dat het faillissement wordt uitgesproken. Is een faillissement eenmaal uitgesproken? Dan gelden zwaardere voorwaarden om het faillissement weer ongedaan te maken.


Faillissement als incassomiddel?

Een faillissement wordt door de rechtbank uitgesproken indien aan bepaalde vereisten wordt voldaan. Een faillissementsuitspraak kan plaatsvinden op verzoek van de schuldenaar zelf (“op eigen aangifte”), maar kan ook worden aangevraagd door een andere schuldeiser. Een faillissementsaanvraag is een betrekkelijk eenvoudige en goedkope manier om een schuldenaar tot betaling te dwingen. Het is dan ook een veel gebruikt incassomiddel.

Welke toets hanteert de rechter?

De juridische toets voor een faillissementsuitspraak is een zeer feitelijke. De belangrijkste vraag luidt: ‘verkeert iemand in de toestand dat hij is ophouden met betalen?’ Vrij vertaald: heeft men twee of meer schuldeisers die onbetaald blijven? In dat geval volgt in de meeste gevallen een faillissement.

Opmerkelijk is dat de rechter niet kijkt naar de vraag of iemand bijvoorbeeld meer schulden heeft dan bezittingen. Het komt dan ook wel voor dat solvabele bedrijven failliet worden verklaard. Is het merendeel van de bezittingen niet-liquide? Denk bijvoorbeeld aan een grote voorraad of een duur pand (of in het geval van een privépersoon: aan die enorme rijkgevulde kledingkast), dan is het mogelijk een stuk lastiger om openstaande schulden direct te voldoen. In zo’n geval loop je een groter risico bij een faillissementsaanvraag.

De rechter kijkt dus niet naar de vraag of er meer schulden dan bezittingen zijn. Waar kijkt de rechter dan wél naar? De rechter beoordeelt slechts of ‘summierlijk’ blijkt van het bestaan van de vordering van de aanvrager én of er sprake is van een zogenaamde ‘steunvordering’ nu er sprake moet zijn van meer dan één schuldeiser (‘pluraliteit’). Het is aan de aanvrager om het bestaan van zijn vordering en het bestaan van de steunvordering aan te tonen.

Vaak wordt een faillissement voorkomen doordat kort voor de zitting de steunvordering wordt voldaan met het resultaat dat de vereiste pluraliteit van schuldeisers wegvalt. Je doet er uiteraard verstandig aan om bewijs van deze betaling mee te nemen naar de zitting. Mogelijk dat de schuldenaar ná zo’n verijdeld faillissement in een betere (onderhandelings)positie verkeert om met de aanvrager tot een schikking te komen. Uiteraard kan je er ook voor kiezen om de vordering van de aanvrager te voldoen. Ook dan wordt geen faillissement uitgesproken.

Komt het wel tot een faillissement, dan kan hiertegen – afhankelijk van de vraag of je op de faillissementszitting bent verschenen – op twee manieren worden opkomen: via verzet of via hoger beroep.

Wat gebeurt er na een faillissementsuitspraak?

Wordt een faillissement toch uitgesproken dan stelt de rechtbank een curator en een toezichthoudende rechter-commissaris aan. De taak van de curator is erop gericht om het vermogen van de gefailleerde zo goed als mogelijk te gelde te maken ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. De curator houdt rekening met ‘andere’ belanghebbenden in het faillissement, maar heeft als voornaamste taak het behartigen van de belangen van de schuldeisers. Nadat de curator het gehele vermogen heeft geliquideerd en het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement heeft afgerond, deelt de curator het gerealiseerde vermogen uit aan de crediteuren conform de wettelijke rangregeling.

Indien je op een of andere manier bij een faillissement betrokken bent of dreigt te raken, is het verstandig tijdig specialistische bijstand in te roepen en overwogen keuzes en beslissingen te maken. LEAN LAWYERS beschikt over deze kennis en helpt daarbij graag. Hiervoor kun je vrijblijvend contact opnemen met Paul van den Berg via 085-3036429 (www.LEAN-lawyers.nl).

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.