Scroll Top

Hoe overleef ik de curator – deel I: de informatieplicht als bestuurder

Zodra een faillissement is uitgesproken, zal de rechtbank ook bekend maken welke curator met het faillissement aan de slag zal gaan. De curator zal vaak direct op dezelfde dag nog actie ondernemen en contact opnemen met de bestuurder van de failliete onderneming.

Als bestuurder ben je op dat moment (als het goed is) al op de hoogte van het faillissement. Maar hoe gaat het verder? Wat wordt van jou verwacht?

Eén van de belangrijkste verwachtingen is dat je je als bestuurder volledig voor de curator moet inzetten. Volgens de wet heb je namelijk de plicht om ‘alle nodige inlichtingen te verschaffen’ aan de curator[1]. In deze blog zal ik bij daarom bij deze belangrijke verplichting stilstaan.

Rol curator

Het is de taak van de curator om alle belangrijke feiten en omstandigheden van het faillissement in kaart te brengen. Vervolgens (of tegelijkertijd) worden:

i) de mogelijke oorzaken van het faillissement onderzocht (de rechtmatigheidsfase[2]),
ii) de mogelijkheden van een doorstart getoetst en
iii) de activa van het bedrijf zoveel mogelijk geliquideerd om de opbrengst uiteindelijk te verdelen tussen de schuldeisers.

Voor de vervulling van zijn taken is de curator erg afhankelijk van de input van de bestuurder. Van de bestuurder wordt (ook wel terecht) verwacht als geen ander op de hoogte te zijn van alle feiten en omstandigheden rondom het bedrijf en dus rondom het faillissement.

Informatieplicht

De bestuurder moet gedurende het hele faillissement beschikbaar zijn voor de curator. In het begin zal relatief veel en intensief contact zijn met de curator. Hij zal bijvoorbeeld direct langs willen komen om het bedrijf te zien en jou als bestuurder, of andere belangrijke spelers, te spreken.

De (mondelinge en schriftelijke) informatieplicht geldt niet alleen ten aanzien van concrete verzoeken van de curator maar ook ten aanzien van alle relevante informatie waar de curator niet zelf om vraagt maar die wel van belang kan zijn voor de afwikkeling van het faillissement.

Vaak sturen curatoren voor of na het eerste gesprek per mail een lange lijst toe van documenten en informatie die zij z.s.m. willen ontvangen. Wees erop voorbereid dat de curator zo snel mogelijk de gehele administratie van de onderneming wilt ontvangen. Hieronder valt bijvoorbeeld alle financiële verslagen, de grootboekadministratie, verzekeringsdocumentatie, personeelsadministratie, (lopende) contracten, informatie over juridische geschillen etc. Het kan dus nog een flinke klus zijn om dit bij elkaar te rapen.

Sancties

Het niet voldoen aan de informatieplicht kan grote gevolgen met zich meebrengen:

  • Het schenden van de plicht of het opzettelijk verkeerd informeren is een strafbaar feit[3];
  • De curator heeft de mogelijkheid de rechtbank te verzoeken om de bestuurder in ‘gerechtelijk bewaring te stellen’ tot hij aan zijn verplichtingen voldoet[4];
  • Ook heeft de curator, als er sprake is van een ernstige tekortkoming van de verplichtingen van de bestuurder, de mogelijkheid om een algeheel bestuursverbod te verzoeken[5]. In praktijk wordt dit nog niet vaak toegepast, maar de bestuurder riskeert wel dat hij maximaal 5 jaar niet als bestuurder (of commissaris) van een bedrijf mag optreden.

Tips

Het kan dus geen pretje zijn om beschuldigd te worden van het schenden van je informatieplicht. De volgende tips kunnen daarom hopelijk handig zijn:

  • Proactieve houding: Toon aan dat je bereid bent openheid van zaken te geven door ook informatie (en documenten) aan te leveren waar de curator niet om heeft gevraagd;
  • Administratie: Zorg dat de administratie zo snel en makkelijk mogelijk wordt overgedragen: bijvoorbeeld door inloggegevens van het boekhoudsysteem te overhandigen of alles op usb’s op te slaan;
  • Bereikbaar: Blijf gedurende het faillissement (telefonisch) bereikbaar voor de curator. Het is vervelend als de curator het idee krijg achter je broek te moeten zitten;
  • Buitenland: Let op dat je gedurende het faillissement niet zomaar naar het buitenland mag, zonder toestemming van de curator. Dit geldt voor zowel zakelijke als privéreizen.
  • Juridisch advies: Het kan geen slecht idee zijn om tijdens dit proces al juridisch advies in te winnen. Een korte blik naar een email aan de curator kan bijvoorbeeld al een goed idee zijn. Vaak denken bestuurders dat dit vooral geldt tijdens de rechtmatigheidsfase. Dat is zeker waar maar je wil niet dat ‘het kwaad al is geschied’ door al onhandige verklaringen aan de curator te hebben gegeven.

Sparren of overleggen?

Wil je meer weten over dit onderwerp,  neem dan gerust contact met mij op. Ik ben te bereiken op het nummer 085 – 303 64 29 of mail naar aida@LEANlawyers.nl

 

 

[1] Artikel 105 Fw. Deze verplichting geldt ook ten aanzien van de rechter-commissaris en een eventueel schuldeiserscommissie. In deze blog zal ik hier niet op ingaan.

[2] In een volgend blog zal ik dieper op deze ‘fase’ ingaan.

[3] Ex artikel 194 Sr kan hier een straf op rusten van een ‘gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.’

[4]Artikel 87 Fw.

[5] Artikel 106a en 106b Fw.

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.