Scroll Top

De WHOA – een redmiddel tijdens de corona-crisis?

Tijdens deze onzekere en moeilijke tijden wordt een hoop gevraagd van de Nederlandse ondernemers. Zij moeten hun aandacht verdelen tussen het opvangen van de financiële klappen, genoeg werk en middelen inzetten voor de thuiswerkende werknemers, de relevante actualiteiten bijhouden en hopelijk tussen alles door voldoende omzet draaien om het bedrijf staande te houden.

De afgelopen tijd heeft de overheid een aantal maatregelen aangekondigd om het (o.a.) de ondernemer makkelijker te maken gedurende deze spannende periode. Deze kunnen (vooralsnog) als volgt worden samengevat:

  1. Het instellen van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (ter vervanging van de Werktijdverkorting maar helaas nog in de maak);
  2. Uitstel van betaling van de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen;
  3. Verruiming van de regeling Garantie Ondernemersfinanciering;
  4. Rentekorting voor ‘kleine ondernemers’ op microkredieten bij Qredits;
  5. Een tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven, en
  6. Verruiming Borgstellingkrediet MKB.

Ook hebben een aantal grote banken aangekondigd uitstel van aflossing te verlenen aan MKB-ers en particulieren, waarbij de Rabobank inmiddels heeft aangekondigd dat hier vanaf gisteren aanspraak op kan worden gemaakt (zie, hier).

Er is tijdens deze crisis een hoop geschreven over de huidige maatregelen (ook vanuit LEAN) maar ook over nieuwe zeer gewenste maatregelen. Zo zijn de afgelopen week een aantal artikelen gepubliceerd over het versneld laten intreden van het nu nog wetsvoorstel genaamd “WHOA”, de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Maar gaat de WHOA die bedrijven op korte termijn uit de brand helpen?

Helaas lijkt het erop dat de corona-crisis een heuse golf aan faillissementen tot gevolg zal hebben waardoor meerdere collega’s hameren op het onmiddellijk wet worden van dit wetsvoorstel om zoveel mogelijk faillissementen te voorkomen. Omdat wij merken dat deze geluiden ook leiden tot vragen bij onze cliënten willen wij graag via deze blog stilstaan bij de wat de WHOA precies is, wat het mogelijk verandert en of het inderdaad acuut kan helpen bij dreigende faillissementen (ontstaan door de corona-crisis).

Wat is de WHOA?

De WHOA is een wetsvoorstel dat het voor ondernemingen, die in zwaar weer verkeren, mogelijk moet maken om sneller en eenvoudiger met hun schuldeisers een onderhands akkoord te bereiken over de openstaande schulden.

Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat schuldeisers, maar ook aandeelhouders, die niet hebben ingestemd met een door de ondernemer voorgesteld akkoord, door homologatie (goedkeuring door de rechter) toch zijn gebonden aan het akkoord. Dit wordt ook wel een dwangakkoord buiten faillissement genoemd. Er gelden uiteraard wel een aantal voorwaarden.

De wet was gepland om op 1 juli 2020 inwerking te treden maar is gezien de corona-crisis voorlopig on hold gezet.

Wat verandert de WHOA?

De WHOA brengt een belangrijke verandering ten opzichte van de huidige situatie met zich mee. Momenteel bestaat er namelijk geen wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement waardoor in beginsel alleen een onderhands akkoord tot stand kan komen indien álle schuldeisers daarmee vrijwillig instemmen.

Uitgangspunt is dat de ondernemer in nood het initiatief neemt om een akkoord tot stand te brengen. Mocht dit uitblijven dan kunnen ook schuldeisers of aandeelhouders zelf het initiatief nemen en een voorstel doen. Hierbij hebben zij middels de WHOA ook de bevoegdheid om bij de rechter een verzoek tot aanwijzing van een ‘herstructureringsdeskundige’ in te dienen.

Deze onafhankelijke deskundige (onbekend is nog wie dit moet zijn) zal een onderzoek starten om vervolgens namens de schuldenaar, de schuldeisers en aandeelhouders een herstructureringsakkoord presenteren. Indien dit akkoord niet door alle schuldeisers en aandeelhouders wordt goedgekeurd, kan de herstructureringsdeskundige de rechter verzoeken tot ‘homologatie’.

Onder de huidige regels komt het vaak voor dat een schuldeisersakkoord niet kan worden bereikt door één (of meer) dwarsliggers, omdat zij het voorgestelde percentage bijvoorbeeld te laag vinden. Als het bedrijf hierdoor alsnog failliet gaat, is dat uiteraard zonde en is de kans groot dat de schuldeisers die wél akkoord gingen met het voorstel toch naar hun geld kunnen fluiten.

Kan de WHOA echt hulp bieden?

Ondanks diverse strenge en adviserende geluiden in “Insolventie-land” blijft een officiële reactie van de regering uit. De beide Kamers kunnen hun volledige aandacht niet richten op het behandelen van het wetsvoorstel en daar lijkt gezien deze crisis op dit moment terecht geen ruimte voor. Wij denken daarom ook dat de WHOA niet nog op korte termijn zal worden aangenomen.

Dat de WHOA zeker voordelen kan meebrengen en steun kan bieden aan ondernemers is duidelijk maar de meningen over de WHOA zijn nog niet zo zwart-wit als nu wordt geschetst.

Er zijn namelijk ook deskundigen die eerder sterk twijfelen of de WHOA wel zo voordelig zal zijn voor alle ondernemers. Met name kleine (MKB-)ondernemers kunnen zelfs benadeeld worden door inzet van de WHOA doordat zij tot een akkoord worden gedwongen en hierdoor grote verliezen lijden (lees hier verder). De toekomst moet dus nog maar uitwijzen of de WHOA wel een juist medicijn is voor ondernemers in financiële nood.

De WHOA is en zal ondanks het sterke aandringen op korte termijn geen wet worden – nog los van het ontbreken van positieve gevolgen – omdat de overheid terecht momenteel haar handen vol heeft aan het formaliseren van – en bieden van de nodige steunmaatregelen. Voor nu is het dus dan ook “roeien met de riemen die de wet biedt”. Dus geen mogelijkheid tot dwangakkoord buiten faillissement maar vergeet niet dat een akkoord ook op andere manieren bereikt kan worden om zo hopelijk een faillissement te voorkomen (zie blog Paul).

Wij willen ons graag volledig inzetten om zoveel mogelijk faillissementen te voorkomen. Mocht je daarom over de corona-maatregelen van de overheid, de WHOA of andere (juridische) mogelijkheden nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via 085 – 303 64 29 of via aida@LEANlawyers.nl.

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.