Scroll Top

Dag van de Checklist: de NDA uitgelicht

Checklist NDA -  Lean Lawyers

Dag van de Checklist: de NDA uitgelicht

Het is vandaag 30 oktober: de dag van de checklist. Iets vergeten is menselijk, maar in de meeste gevallen niet heel handig. Om te voorkomen bepaalde zaken te vergeten bieden checklists een uitkomst. Checklists bieden ook uitkomst bij het opstellen van overeenkomsten, zoals een non-disclosure-agreement (‘NDA’, ook wel geheimhoudingsovereenkomst genoemd).

Wanneer partijen contracten sluiten, kan het voorkomen dat een partij vertrouwelijke informatie zal delen met de wederpartij. Om te voorkomen dat dergelijke informatie wordt misbruikt kan een NDA of een geheimdhoudingsovereenkomst uitkomst bieden. Simpel gezegd, in een NDA verklaart een partij vertrouwelijk ontvangen informatie geheim te houden. In deze blog bespreek ik waar partijen aan moeten denken bij het opstellen van een NDA.

Eenzijdig of tweezijdig

Allereerst is het belangrijk vast te stellen wie partij zijn bij de NDA. Normaliter is sprake van een partij die vertrouwelijke informatie verstrekt (‘verstrekkende partij’) en een partij die vertrouwelijke informatie ontvangt (‘ontvangende partij’). Het is echter ook mogelijk dat beide partijen zowel informatie verstrekken als ontvangen. Het is belangrijk dat partijen zich bewust zijn van dit onderscheid en wat in de betreffende situatie van toepassing is.

Vertrouwelijke informatie

Vervolgens is het belangrijk dat voor partijen duidelijk is welke informatie kwalificeert als vertrouwelijk. Door de overeenkomst af te bakenen zal in een mogelijk geschil duidelijk zijn voor zowel partijen als eventueel de rechter of het delen van bepaalde informatie een inbreuk is op de overeenkomst. Dit betekent niet dat een NDA zich dient te beperken tot specifieke informatie. Partijen kunnen namelijk ook overeenkomen dat “alle informatie” die de verstrekkende partij deelt met de ontvangende partij onder de reikwijdte van de NDA valt. In dat geval doen partijen er ook goed aan om dit zo op te nemen in de NDA.

Uitzondering op vertrouwelijkheid

Mocht er sprake zijn van uitzonderingen op het verbod vertrouwelijke informatie te delen, neem deze uitzonderingen dan ook op in de overeenkomst. Te denken valt aan dat de ontvangende partij reeds openbare informatie, of informatie die niet is verkregen door de verstrekkende partij, wel mag delen met derden. Belangrijk is om in dat geval in de overeenkomst op te nemen dat de ontvangende partij met deugdelijk bewijs moet kunnen onderbouwen dat sprake is van een uitzondering, als hij deze informatie deelt. 

Duur en opzegging

Neem in de overeenkomst op vanaf welk moment de overeenkomst van kracht is en wanneer deze eindigt. Neem daarnaast op onder welke voorwaarden de overeenkomst tussentijds kan eindigen. Partijen moeten zich bewust zijn van de gevolgen van het eindigen van de overeenkomst. Als de overeenkomst eindigt, geldt het verbod om informatie te delen dus niet meer. Neem als verstrekkende partij dan ook een termijn op die aangeeft tot wanneer na beëindiging van de overeenkomst informatie vertrouwelijk blijft.

Teruggave of vernietiging

Op het moment dat de samenwerking afloopt zal de verstrekkende partij verstrekte informatie terug willen hebben, of vernietigd willen hebben. Het is aan te bevelen hier duidelijke afspraken over te maken in de NDA om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie bij de ontvangende partij blijft liggen.

Intellectuele eigendom

Voor de verstrekkende partij is het van belang dat alle intellectuele eigendomsrechten niet over gaan op de andere partij. Het is daarom verstandig dit ook zo op te nemen in de overeenkomst. Daarnaast is het voor de verstrekkende partij van belang om op te nemen dat de ontvangende partij het delen van vertrouwelijke informatie niet mag opvatten als het verlenen van licentie met betrekking tot de intellectueel eigendomsrechten.

Garanties

Het is mogelijk dat de verstrekkende partij onjuiste of onvolledige informatie verstrekt. Om te voorkomen dat dit leidt tot aansprakelijkheid is het gebruikelijk om op te nemen dat de verstrekte informatie niet ook gegarandeerd juist is.

Overtreding

Het kan voorkomen dat een bepaling in de overeenkomst wordt geschonden. Wij adviseren daarom ook altijd om een boeteclausule op te nemen in de NDA / geheimhoudingsovereenkomst die geldt voor het geval dat de overeenkomst niet wordt nagekomen. Hierbij doet de verstrekkende partij er goed aan op te nemen dat deze boete losstaat van het vorderen van schadevergoeding.

Rechtskeuze

In overeenkomsten is het gebruikelijk op te nemen welke recht van toepassing is op de overeenkomst en welke rechtbank bevoegd is om kennis te nemen van geschillen die ontstaan over de overeenkomst.

Checklist

Heb je een NDA opgesteld, check dan of de volgende onderdelen zijn opgenomen aan de hand van onze checklist. Je downloadt de checklist door hier te klikken. 

Vragen? We helpen je graag! 

Heb je vragen of wil je dat wij je met een NDA of een geheimhoudingsovereenkomst helpen?

Bel met 085 303 64 29 of stuur een e-mail naar Arnoud (arnoud@leanlawyers.nl). We helpen je graag verder!

Specialisten Contractenrecht

Onze gespecialiseerde advocaten en juristen bieden 24/7 hulp bij (vragen over) het opstellen van een NDA/ geheimhoudingsovereenkomst of een andere overeenkomst.

Wil je het risico beperken? Ben je van plan om een overeenkomst / NDA met iemand aan te gaan? Overweeg je misschien om te fuseren of een bedrijf over te nemen en wil je daarvoor een NDA opstellen?

De specialisten van LEAN LAWYERS kunnen je op al deze terreinen bijstaan, als advocaat en als adviseur.

Proyek 264
Dries Beljon
Advocaat | Co-Founder
Proyek 327_1
Paul van den Berg
Advocaat | Co-Founder
Eveline Londeman
Eveline Londeman
Advocaat | Lean Lawyer
Proyek 329_2
Sanita Meijer
Advocaat | Lean Lawyer
1 Floor van der Steenstraten - LEAN LAWYERS LLP wit
Floor van der Steenstraten
Senior jurist | LEAN Associate**
LEANLAWYERS
Douwe Cnossen
Legal Counsel | Lean Lawyer*
Lonneke Wouters - avatar new
Lonneke Wouters
Advocaat | Lean Lawyer
Arnoud-Gemke-LEAN-LAWYERS-LLP-wit
Arnoud Gemke
Advocaat | Lean Lawyer
Avatar Roos Dagmar
Roos Dagmar
Jurist | Lean Lawyer
Proyek 271_1
Bob van Oevelen
Senior jurist | Lean Associate**

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.