Scroll Top

Is surseance van betaling het medicijn voor bedrijven in deze corona crisis?

Het zijn momenteel zeer lastige economische tijden voor bedrijven als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Recente mediaberichten onderstrepen dit: “dichte winkels kosten Primark € 705 miljoen per maand”, “Ondernemers zijn radeloos en zitten in hun maag met de uitkering van het vakantiegeld” en “Pastaketen Vapiano op het randje van faillissement”. Natuurlijk hoopt iedereen dat het enorme pakket aan nood- en steunmaatregelen van de overheid zijn werking zal hebben, maar voor veel bedrijven zal dit noodfonds te laat komen of onvoldoende zijn om op korte termijn de personeelskosten en leveranciers te blijven betalen. Biedt een surseance van betaling (ook wel ‘uitstel van betaling’ genoemd) in dat geval redding?

Wat is surseance van betaling?

Als een ondernemer voorziet dat hij op korte termijn niet in staat is om zijn schuldeisers te betalen maar dit betalingsprobleem van tijdelijke aard is, bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op de wettelijke procedure van surseance van betaling . Door de verlening van surseance van betaling en de aanstelling van een bewindvoerder krijgt het bedrijf een adempauze om zo orde op zaken te stellen ten behoud van de onderneming.

Juist in deze crisistijd kan het tijdig doen van een verzoek tot surseance van betaling direct resultaat opleveren omdat daarmee betaling aan de normale (concurrente) handelscrediteuren kan worden uitgesteld. De overheid heeft laten weten dat rechtbanken in deze crisistijd voor spoedzaken, waaronder een verzoek tot een faillissement of surseance van betaling, geopend zijn.

Hoe vraag ik een surseance van betaling aan?

De onderneming dient zelf surseance van betaling bij de rechtbank aan te vragen (via een verzoekschrift) en heeft daarvoor de bijstand van een advocaat nodig die het verzoek meeondertekent. Zodra de rechtbank een surseance verzoek ontvangt, wordt dit normaliter dezelfde dag nog behandeld en (als de juiste stukken zijn ingediend) ook verleend. Dit betekent dat een onderneming binnen 24 uur de toepassing van surseance van betaling kan realiseren en geniet zij zodoende direct bescherming tegen schuldeisers die betaling verlangen.

Benoeming bewindvoerder

Bij de verlening van de surseance van betaling wordt door de rechtbank een (of meerdere) bewindvoerder(s) aangesteld om namens de crediteuren toezicht te houden op de onderneming. Het bestuur en de onderneming zullen vanaf dat moment gezamenlijk besluiten voor de onderneming moeten nemen zodat een goede samenwerking noodzakelijk is. Gedegen en betrouwbare financiële rapportage en documentatie is voor die samenwerking erg belangrijk.

Vaak hoor je dat een surseance van betaling vrijwel steeds het voorportaal van een faillissement is. Helaas klopt dit, maar dit komt – zo zien wij in de praktijk – vaak doordat bedrijven te laat een beroep doen op de surseance van betaling.

Vaak staat het bedrijf het water al lang(er) aan de lippen en zorgt een surseance van betaling niet voor de gewenste adempauze en lastenverlichting. Het is daarom zaak om tijdig in actie te komen en een surseance van betaling direct aan te vragen zodra de verwachting bestaat dat op korte termijn de schulden niet meer voldaan kunnen worden.

Hoe gaat een surseance in zijn werk?

Na een aanvraag wordt een surseance van betaling vrijwel direct voorlopig verleend en zal na een paar maanden door de schuldeisers moeten worden gestemd of de surseance een definitief karakter krijgt. Wordt de surseance definitief verleend, dan wordt de onderneming gedurende 1,5 jaar de tijd – zelfs langer als dat nodig is – ‘afgeschermd’ van de schuldeisers.

Surseance van betaling zorgt daarmee direct voor de noodzakelijke rust om orde op zaken te stellen en zodoende na verloop van tijd de schuldeisers weer te kunnen voldoen. Zo kan gedurende de surseance van betaling de financiële positie worden verbeterd door bijv. bepaalde bedrijfsonderdelen af te stoten of om drastisch te snijden in bepaalde kosten. Als uitwerking van die rustperiode kunnen schuldeisers tijdens een surseance geen verhaal zoeken op goederen van de onderneming (afkoelingsperiode) en kunnen schuldeisers ook geen procedures starten om zo betaling in rechte af te dwingen.

Wel dienen tijdens de surseance van betaling de lopende exploitatiekosten te worden voldaan. Dit geldt ook voor crediteuren met bepaalde voorrang of aanspraak, zoals de Belastingdienst, de bank, de pensioenverzekeraar en de werknemers. Daar komt bij dat tijdens de surseance van betaling in samenspraak met de bewindvoerder, een beroep kan worden gedaan op de recent door de regering genomen noodmaatregelen, zoals het Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW).

Conclusie

De surseance van betaling kan daarmee een effectief middel zijn om de snel opkomende economische crisis op te vangen en zo de opgebouwde waarde van een onderneming te behouden. Van belang is wel dat een surseance tijdig wordt aangevraagd, de betalingsproblemen een tijdelijk karakter hebben en er een reëel uitzicht bestaat om uit de financiële zorgen te komen.

Sparren of overleggen?

Wil je meer weten over dit onderwerp of zit je met een soortgelijke situatie, neem dan gerust contact met ons op. Mijn kantoor is te bereiken op het nummer 085 – 303 64 29 of per email paul@LEANlawyers.nl.

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.