Scroll Top

Wijziging Arbowet 2017 (deel 5) – Handhaving en toezicht

In een serie van 6 artikelen zet het Arbeidsrecht-team van LEAN LAWYERS de belangrijkste wijzigingen van de Arbowet per 1 juli 2017 uiteen. Elke dag één duidelijk artikel om door te nemen na de lunch. Als vijfde artikel uit de reeks van zes… De veranderende regelgeving op het gebied van beleid en toezicht.

De Inspectie SZW (onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) controleert of bedrijven zich aan de Arbowetgeving houden. Indien de inspectie SZW bij haar controle oordeelt dat de Arbowetgeving binnen een bedrijf niet (goed) wordt nageleefd, kan zij een sanctie opleggen in de vorm van een bestuurlijke boete. De hoogte van de boete is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en kan variëren tussen de € 300,- en € 3.000,-.

Controle van de Inspectie SZW

De Inspectie SZW controleert ondernemingen op verschillende onderdelen die volgen uit de wetgeving. Voorbeelden hiervan zijn onder meer:

– de werkomstandigheden binnen het bedrijf;

– de aanwezigheid van een volledige RI&E;

– of de bedrijfsarts/arbodienst de RI&E heeft getoetst;

– of de bedrijfsarts/arbodienst advies heeft uitgebracht over het plan van aanpak.

Sancties

De sancties bij het niet naleven van de Arbowet zijn aangescherpt ten opzichte van daarvoor.

  • Zo krijgt een werkgever niet langer eerst een waarschuwing wanneer de Inspectie SZW constateert dat de werkgever géén contract heeft met een bedrijfsarts of arbodienst (basiscontract), maar er volgt directe boeteoplegging. Ligt er wel een basiscontract maar is niet aan alle gestelde voorwaarden voldaan? In dat geval kan wel eerst een waarschuwing volgen of een eis tot naleving worden gesteld.
  • De RI&E en het advies dienen door de preventiemedewerker toegezonden te worden aan de OR/PVT. Blijft de toezending en advisering achterwege – in de praktijk schijnt dit veelvuldig te gebeuren – dan wordt dat onder de nieuwe Arbowet aangemerkt als overtreding waardoor de werkgever een bestuurlijke boete kan worden opgelegd.
  • Uit onderzoek van de SER is gebleken dat bedrijfsartsen te terughoudend zijn geweest in het melden van beroepsziekten. Dit wordt als onwenselijk gezien. Om het melden van beroepsziekten te bevorderen voorziet de nieuwe Arbowet in een voorwaardelijke wijziging – die niet direct in werking treedt – die het niet melden van beroepsziekten door een bedrijfsarts als overtreding aanmerkt, waardoor de bedrijfsarts een boete kan worden opgelegd. In de eerste periode na de inwerkingtreding van de wijzigingen zullen in dit kader nog geen boetes worden opgelegd. De bedoeling is dat de beroepsgroep eerst in de gelegenheid wordt gesteld om intensiever te melden, voordat men overgaat tot het opleggen van boetes aan bedrijfsartsen.

 

Voor meer informatie over de veranderingen die volgen uit de nieuwe Arbowet 2017, neem contact op met Lean Lawyers. Onze arbeidsrechtspecialisten Dries Beljon en Sanita Meijer zijn te bereiken op 085 303 64 29.

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.