Scroll Top

De nieuwe ZZP-wetgeving: de stand van zaken

De nieuwe ZZP-wetgeving: de stand van zaken

Begin dit jaar schreef ik in mijn blog over de plannen van het kabinet voor nieuwe wet- en regelgeving rond zzp’ers. Op 15 juni jl. heeft het kabinet aan de Tweede Kamer laten weten af te zien van het voorgestelde minimumtarief voor zelfstandigen en de zelfstandigenverklaring. De geïntroduceerde webmodule, die werkgevers en opdrachtgevers zoveel mogelijk duidelijkheid moet geven de kwalificatie van de arbeidsrelatie, wordt wel doorgezet en krijgt naar verwachting in het najaar van 2020 een pilot. In deze blog geef ik je een overzicht van de huidige stand van zaken.

Minimumtarief en zelfstandigenverklaring  

Even een recap voor diegenen die mijn vorige blog over de nieuwe zzp-wetgeving niet hebben gelezen. Eind vorig jaar heeft het kabinet enkele maatregelen aangekondigd om zzp’ers en opdrachtgevers helderheid te bieden over de kwalificatie van hun arbeidsrelatie om meer bescherming te bieden aan de werkenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt en om de verschillen tussen werknemers en zzp’ers te verkleinen. Het kabinet heeft onder andere voorgesteld:

  • een minimumtarief in te voeren van € 16, per uur; en
  • een zelfstandigenverklaring bij een uurtarief hoger dan € 75,-, waarmee zzp’ers vooraf met hun opdrachtgever kunnen afspreken dat ze als zelfstandige werken.

Uit onder andere consultatie bij belanghebbenden is gebleken dat deze maatregelen te veel administratieve lasten met zich mee brengen om effectief te zijn, voor veel onduidelijkheid zorgen, geen draagvlak hebben en niet uitvoerbaar en handhaafbaar zou zijn voor de betrokken overheidsdiensten. Het kabinet heeft daarom besloten af te zien van invoering van deze twee maatregelen.

Webmodule

Omdat de Coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar grote groepen zzp’ers ervoor staan en hoe beperkt de financiële buffers vaak zijn, vindt het kabinet het wel belangrijk om door te gaan met de ingezette arbeidsmarkthervormingen. De geïntroduceerde webmodule draagt hier volgens het kabinet aan bij en wordt daarom wel doorgezet.

De webmodule is een online vragenlijst waarmee jij als (zakelijke) opdrachtgever straks duidelijkheid kan krijgen over de vraag of een opdracht buiten dienstbetrekking mag worden uitgevoerd. De webmodule is bedoeld als hulpmiddel en is dus niet verplicht. Als uit de beantwoording van de vragen blijkt dat buiten dienstbetrekking  mag worden gewerkt, wordt een opdrachtgeversverklaring afgegeven. Je hebt dan de zekerheid dat je geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen hoeft te betalen, mits de webmodule uiteraard naar waarheid is ingevuld en daar in de praktijk ook naar wordt gehandeld. Ik hoor je denken, “de VAR-verklaring is terug van weggeweest”. Dit doet er inderdaad wel sterk aan denken.

Als de webmodule de indicatie dienstbetrekking heeft, betekent dit dat er waarschijnlijk een arbeidsovereenkomst nodig is. Dit heeft geen juridische gevolgen, maar kan wel aanleiding zijn om te bekijken of de werkrelatie met de zzp’er in de toekomst anders moet worden vormgegeven. Hiermee kan je voorkomen dat achteraf alsnog loonheffingen moeten worden ingehouden of er een verzekeringsplicht is voor de werknemersverzekeringen.

De standaard vragenlijst waaruit de webmodule bestaat en de weging die aan de antwoorden wordt gegeven zijn al gepubliceerd. De vragenlijst is getest onder werkgevers die werkzaamheden laten verrichten door zzp’ers. Uit de testfase blijkt dat de webmodule in een groot aantal gevallen helderheid geeft. Opdrachtgevers zouden in 25% van de opdrachten een opdrachtgeversverklaring krijgen voor de in te huren zzp’er en in 48% van de opdrachten gaf de webmodule de indicatie dienstbetrekking. In 27% van de opdrachten is geen uitsluitsel te geven omdat experts het bijvoorbeeld niet eens zijn over de kwalificatie van de arbeidsrelatie of omdat een sector te veel maatwerk vraagt waar de webmodule geen rekening mee kan houden.

Omdat de uitkomsten voor bedrijven aanleiding kunnen zijn om te bekijken of de werkrelatie met de zzp’er anders moet worden vormgegeven, komt de webmodule in het najaar beschikbaar als pilot zodat werkgevers dit hulpmiddel alvast vrijwillig kunnen consulteren. In deze pilotfase wordt uitgegaan van de standaard vragenlijst zoals hiervoor beschreven. Deze vragenlijst is niet geschikt voor ‘aanneming van werk’ en ‘tussenkomst. Hiervoor worden nog aparte vragenlijsten ontwikkeld.

In de pilotfase geeft de webmodule wel de mogelijke uitkomsten (opdrachtgeversverklaring, indicatie dienstbetrekking of geen oordeel), maar deze uitkomst heeft nog geen juridische status. De webmodule geeft dus wel duidelijkheid, maar geen zekerheid. De uitkomsten zijn ook anoniem.

Tijdens de pilotfase monitort het kabinet de werking van de webmodule en zal het kabinet in gesprek gaan met verschillende sectoren om te bekijken of de webmodule in de praktijk een behulpzaam middel is voor opdrachtgevers die behoefte hebben aan meer duidelijkheid over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Na de pilotfase is zal het kabinet een beslissing nemen over het verdere vervolg van de webmodule. Via onze blog houd ik je daarvan uiteraard op de hoogte.

Handhaving Wet DBA

In mijn eerdere blog schreef ik al dat de handhaving door de belastingdienst is uitgesteld tot 1 januari 2021. Dit betekent dat je als opdrachtgever geen correctieverplichtingen, naheffingsaanslagen of boetes krijgt als achteraf blijkt dat de zzp’er toch in loondienst werkte. Dit is slechts anders als de belastingdienst je als kwaadwillend ziet of je werkwijze niet binnen een redelijke termijn aanpast wanneer de belastingdienst vaststelt dat sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Het kabinet neemt in het najaar een beslissing over de verdere verlenging van het handhavingsmiemoratorium.

Vragen of sparren?

Heb je vragen over de maatregelen van het kabinet of twijfel je over de kwalificatie van de arbeidsrelatie met je zzp’er? Neem dan gerust contact met mij op via sanita@LEANlawyers.nl of op 085-303 64 29.

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.