Scroll Top

(Non-)conformiteit en tweedehandsauto’s

pexels-photo-131811

De kranten staan er vol mee; in verband met de Corona-crisis en de beperkingen die (tijdelijk) opgelegd zijn (geweest) met betrekking tot het reizen met het openbaar vervoer, heeft de verkoop van tweedehandsauto’s een enorme vlucht genomen. De schaarste op de tweedehandsautomarkt kan ervoor zorgen dat je er wellicht wat meer op gebrand bent om een bepaald exemplaar te pakken te krijgen, wat tot gevolg kan hebben dat je wat minder kritisch wordt met betrekking tot het beoordelen van de auto voor je overgaat tot aankoop. Wat zijn je rechten als consument als de auto al snel na aankoop de nodige gebreken vertoont? Wanneer is de auto non-conform en wat zijn in dat geval de verplichtingen van de verkoper?

De rechtbank Midden-Nederland oordeelde recent dat een (gerepareerde) ster in een net aangeschafte auto niet voldoende is om te kunnen spreken van non-conformiteit van een auto. Wat is dan wel voldoende om te kunnen spreken van non-conformiteit?

Wanneer non-conform?

De Hoge Raad heeft in dat kader beslist dat in het geval een tweedehandsauto wordt gekocht om daarmee aan het verkeer deel te nemen, als regel geldt dat de auto niet beantwoordt aan de overeenkomst indien als gevolg van een (eraan klevend) gebrek dat niet op eenvoudige wijze kan worden ontdekt en hersteld, zodanig gebruik gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren. Maar óók wanneer de verkeersveiligheid niet in gevaar is, kan er sprake zijn van non-conformiteit. Beslissend is of de auto aan de overeenkomst beantwoordt. 

Bewijslast non-conformiteit

In beginsel is het zo dat als je je als koper op non-conformiteit beroept, dat je dan ook moet bewijzen dat de auto non-conform is. Een uitzondering hierop geldt bij een consumentenkoop, in dat geval wordt de consument tegemoet gekomen in zijn mogelijke bewijsnood. Zo is in het consumentenrecht bepaald dat bij een consumentenkoop vermoed wordt dat de auto bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzetten. 

Je moet dus als consument stellen en bij voldoende betwisting bewijzen, dat de auto afwijkt van het overeengekomene en dat deze afwijking zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering heeft gemanifesteerd. Het is dan aan de verkoper om te stellen – en zo nodig te bewijzen – dat de auto bij aflevering wél aan de overeenkomst voldeed.

Gevolgen van non-conformiteit

Op het moment dat non-conformiteit komt vast te staan, dan heb je als consument verschillende mogelijkheden. De mogelijkheden zijn als een tweetrapsraket opgebouwd; 

  1. Je kunt in eerste instantie als consument de verkoper aanspreken tot herstel of vervanging van de auto. Als herstel en vervanging niet mogelijk blijken óf als dit van de verkoper niet gevergd kan worden, dan komt de tweede trap in beeld. Die tweede trap komt óók in beeld als de verkoper weigert te herstellen of te vervangen;
  2. Je kunt in tweede instantie de koopovereenkomst ontbinden en prijsverlaging vorderen. Ontbinding heeft tot gevolg dat de verrichte (rechts)handelingen ongedaan dienen te worden gemaakt, kortom; je levert als consument de auto weer bij de verkoper af en de verkoper betaalt de koopprijs terug, eventueel vermeerderd met een schadevergoeding. 

Het kopen van een auto als consument moet natuurlijk een feestelijke aangelegenheid zijn maar kan lelijk in het water vallen als de auto na aflevering niet blijkt te deugen. Let daarbij goed op de termijnen en laat je adequaat juridisch voorlichten. Mocht je daar vragen over hebben, neem dan gerust contact met mij op via tim@LEANlawyers.nl of op 085-303 64 29. 

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.