Scroll Top

Het Coronavirus: afbreken van onderhandelingen gerechtvaardigd?

 

Intentieovereenkomst

In een voorgaande blog is de  intentieovereenkomst al aan de orde geweest. Veelal maakt een intentieovereenkomst onderdeel uit van het onderhandelingstraject. Intentieovereenkomsten bevatten geregeld een stappenplan om tot een ‘definitieve’ overeenkomst te komen en zetten verder de spelregels van de onderhandelingen uiteen. Hierbij valt te denken aan voorwaarden die moeten worden vervuld om tot overeenstemming te komen, maar ook aan een regeling voor het afbreken van de onderhandelingen. Wie draagt de gemaakte kosten en/of is er een boete voor het afbreken overeengekomen?

Onderhandelingsfases

Is er geen intentieovereenkomst en is er verder ook niks over het voorgaande opgenomen, dan nog kan de partij die afbreekt, schadeplichtig zijn jegens de andere (niet afbrekende) partij. Of hiervan sprake kan zijn en zo ja, in welke mate, hangt af van de fase van onderhandelingen. Als het einde van de onderhandelingen in zicht is en partijen mochten er gerechtvaardigd op vertrouwen dat het tot een overeenkomst zou komen, is het waarschijnlijk dat de afbrekende partij de door de andere partij gemaakte kosten dient te vergoeden en misschien zelfs wel diens schade (zoals gederfde winst). Ook is er nog de mogelijkheid dat de afbrekende partij verplicht kan worden om door te onderhandelen.

Onvoorziene omstandigheid?

Het Coronavirus kan op diverse manieren een rol spelen in de onderhandelingen. Binnen de meeste sectoren hebben de gevolgen van het virus veelal een negatieve impact (reisbranche, horeca, retail), maar het kan juist ook leiden tot een hogere (verwachte) omzet (voedselwarenindustrie, internetdiensten). Het ligt voor de hand om aan te nemen dat de (economische) gevolgen van het Coronavirus op het moment van het aangaan van de onderhandelingen niet voorzien waren. Het begrip ‘onvoorziene omstandigheden’ speelt een rol bij de beantwoording van de vraag of het afbreken van onderhandelingen gerechtvaardigd is. Daar kan sprake van zijn, maar wel is van belang hoe tijdens de onderhandelingen met het Coronavirus is omgegaan. Als een partij een beroep wil doen op het Coronavirus als onvoorziene omstandigheid, zal zij daar ook (direct) naar moeten handelen en dit moeten communiceren aan de andere partij.  Of een partij schadeplichtig is, hangt af van verschillende omstandigheden en niet uitsluitend of er sprake is van een onvoorziene omstandigheid. Doorslaggevend is of en welk gerechtvaardigd vertrouwen er nog bestond bij de niet-afbrekende partij op het moment dat de onderhandelingen werden afgebroken.

Conclusie

Partijen kunnen (ook) in tijden van Corona niet gedwongen worden om een overeenkomst te sluiten, maar wil een partij rechtsgeldig de onderhandelingen daarover afbreken, dan zal zij hiernaar moeten handelen en met de andere partij hierover moeten communiceren. Of een partij schadeplichtig is, hangt af van verschillende omstandigheden en niet uitsluitend van de gevolgen van het Corona-virus.

 

Bent u verwikkeld in onderhandelingen? Neem contact op, want iedere stap in het onderhandelingsproces zal worden gewogen in een weegschaal. Ik ben te bereiken op het nummer 085 – 303 64 29 of mail naar martijn@LEANlawyers.nl .

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.