Scroll Top

De Corona-maatregel door de banken tegen het licht gehouden

Op 19 maart jl. publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken een gezamenlijke aanpak voor zakelijke klanten met een financiering tot een bedrag van 2,5 miljoen euro én die in de kern gezond zijn. Voor die klanten geldt dat zij in aanmerking komen voor een uitstel van betaling voor een periode van zes maanden. Vele duizenden ondernemers hebben inmiddels een dergelijk verzoek bij hun bank neergelegd.

Minimumregeling

De ‘gezamenlijke’ aanpak voor zakelijke klanten met een financiering tot een bedrag van 2,5 miljoen euro ziet op uitstel van hun betalingsverplichtingen voor een periode van zes maanden. De regeling is als een minimum-regeling bedoeld. Voor klanten met een financiering van boven dat bedrag kan iedere bank besluiten aanvullende generieke maatregelen per sector te introduceren en/of individueel maatwerk te leveren.

Wat is uitgesteld?

Een rondgang langs de drie grootbanken (ABN AMRO, ING en Rabobank) wijst uit dat er verschillen bestaan in de omvang van het verleende uitstel. Zo is bij ABN AMRO zowel de betaling van de aflossing, rente en zelfs krediet gerelateerde kosten uitgesteld, maar bij ING en Rabobank alleen de aflossing.

Wie komen in aanmerking?

Ook hier komt ABN AMRO bij de grootbanken goed voor de dag; voor alle zakelijke klanten met een financiering tot 2,5 miljoen euro wordt betaling van rente en aflossing automatisch opgeschort voor 6 maanden. Als een zakelijke klant dit niet wil, diende hij dit zelf uiterlijk 31 maart 2020 aan te geven. Om bij ING en Rabobank in aanmerking te komen voor uitstel van betaling, dient de zakelijke klant zelf een schriftelijk verzoek te doen. De bank ‘toetst‘ of de onderneming in de kern gezond is. Het is onduidelijk of het voldoende is dat de onderneming niet is ondergebracht bij bijzonder of intensief beheer. Zakelijke klanten die bij die afdelingen onder zijn gebracht, zijn immers uitgezonderd van de regeling. Opmerkelijk is dat de Rabobank in de ‘toets’ meeneemt of de zakelijke klant heeft onderzocht of hij gebruik kan maken van overheidsmaatregelen, zoals het uitstellen van belastingen en de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Rabobank lijkt daarmee een afwijzingsgrond te suggereren als die mogelijkheid nog niet is onderzocht.

Uitbreiding

Iedere bank kan ervoor kiezen bovenstaande regeling uit te breiden voor zakelijke klanten met een financiering hoger dan 2,5 miljoen euro. ABN AMRO heeft de minimumregeling inmiddels uitgebreid voor zakelijke klanten met een totale financiering tot 50 miljoen euro en Rabobank voor zakelijke klanten met een financiering tot 3 miljoen euro. ING heeft op dit moment nog geen generieke uitbreiding van de minimumregeling bekend gemaakt.

Tot slot

Val je als ondernemer niet onder de minimumregeling of een andere gepubliceerde generieke regeling van je bank, neem dan direct contact op met je bank om individuele afspraken te maken. Vele duizenden gingen je volgens de berichtgeving voor. Doe je dit niet en verkeer je in liquiditeitsproblemen, dan zal je al snel niet (kunnen) voldoen aan de strenge kredietvoorwaarden. Advies nodig of is nadere toelichting gewenst? Neem dan gerust contact met mij op. Ik ben te bereiken op het nummer 085 – 303 64 29 of mail naar martijn@LEANlawyers.nl .

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.