Scroll Top

Het UBO-register: deadline 26 maart 2022, geen uitstel!

UBO-register - deadline verstrijkt - gebruik de LEAN UBO tool

UBO Update

Het UBO-register: deadline 26 maart 2022, geen uitstel!

Achtergrond

Sinds 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden en zijn organisaties verplicht om UBO’s te registreren. Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. ‘UBO’ staat voor Ultimate Beneficial Owner (uiteindelijk belanghebbende) en is een natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een organisatie. De grens voor eigendom of zeggenschap is tenminste 25 procent. Een rechtspersoon is nimmer een UBO zijn van een onderneming. Het doel van het UBO-register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen, corruptie, belastingontduiking, fraude of het financieren van terrorisme.

Per 27 september 2020 is het al voor (nagenoeg) alle sindsdien opgerichte Nederlandse organisaties verplicht om hun Ultimate Benificial Owners, oftewel UBO’s, te registreren. Voor organisaties die vóór 27 maart 2020 zijn opgericht, geldt dat uiterlijk 26 maart 2022 zijn of haar UBO dient te zijn geregistreerd. Er gingen de afgelopen periode om meerdere redenen stemmen op om de verplichting tot het registreren van de UBO’s uit te stellen.

Geen uitstel

Het Ministerie van Financiën heeft op 22 maart jl. aangegeven dat het door het bedrijfsleven gewenste uitstel er niet komt. Kort gezegd, ziet minister Kaag geen reden tot uitstel van de deadline van het UBO-register. Organisaties zouden nu inmiddels wel over de benodigde data moeten beschikken om de registratie te kunnen doen, zij hebben daarvoor immers 18 maanden de tijd gekregen aldus minister Kaag. Voor wat betreft het privacy aspect van het UBO-register is opgemerkt dat deze respectievelijk 1 en 4 jaar na 27 maart 2022 wordt geëvalueerd. Ongetwijfeld zal daarbij de in de zomer van 2022 verwachte uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de door een Luxemburgse rechter gestelde prejudiciële vragen op het privacy-aspect van het UBO-register in worden meegenomen.Volledigheidshalve verwijzen we naar de Rijksoverheid-website ->Antwoorden op Kamervragen VVD over het UBO-register | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Nog niet geregistreerd? Actie vereist!

Nu de deadline op 26 maart aanstaande verstrijkt, is het belangrijk om direct in actie te komen als een organisatie zijn of haar UBO(‘s) nog niet heeft geregistreerd. Het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst is belast met toezicht en handhaving en is bevoegd om boetes tot EUR 22.500 op te leggen. Gelet op de toenemende aandacht voor bestrijding van financieel-economische criminaliteit ligt het voor de hand dat het BEH ook daadwerkelijk gaat handhaven. 

Hoe, wat en waar?

Registratie voor bestaande organisaties verloopt via de Kamer van Koophandel (KvK): online UBO-opgave. UBO’s van nieuw te richten organisaties kunnen worden geregistreerd aan de balie van de KvK of, indien van toepassing, bij de notaris en gebruikmakend van de UBO-formulieren (pdf’s).

Wie is de UBO?

Gebruik onze handige LEAN UBO tool om te achter wie als een UBO van een organisatie wordt aangemerkt. Let op er is altijd een UBO en er kunnen meerdere UBO’s! Als geen van de natuurlijke personen via aandelen, stemrechten, eigendomsbelang of andere middelen kwalificeert als UBO dan moet het hoger leidinggevend personeel als UBO worden aangemerkt. Dit zijn alle statutair bestuurders, ongeacht hun functie. Als een rechtspersoon bestuurder is van de organisatie dan wordt de natuurlijke persoon die bestuurder is van die rechtspersoon-bestuurder gekwalificeerd als pseudo-UBO.

Vragen? We helpen je graag!

Heb je vragen of wil je dat wij je hierbij helpen? Bel  met (06 43 43 94 23) of stuur een e-mail (martijn@leanlawyers.nl) naar Martijn.

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.