Scroll Top

LEAN LAWYERS lanceert NOWregeling.nl

Vandaag – 31 maart 2020 – lanceerde minister Wouter Koolmees de lang verwachte uitwerking van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (‘de NOW-regeling’). De voorwaarden van de NOW-regeling zijn simpeler vorm gegeven en gepresenteerd als een subsidie.

Het UWV streeft ernaar dat  werkgevers vanaf maandag 6 april 2020 een aanvraag kunnen indienen. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kunnen werkgevers normaal gesproken binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Om direct aan de slag te kunnen, lanceert advocatenkantoor LEAN LAWYERS ook de website NOWregeling.nl!

Na de uitermate succesvolle Deeltijd-WW Tool die het kantoor medio maart dit jaar heeft gelanceerd, volgt nu – in verband met het vervangen van de Werktijdverkorting voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid  – de website NOWregeling.nl en een nog simpelere Tool waarmee iedere werkgever volledig ontzorgt kan worden bij het aanvragen van de NOW-regeling. Werkgevers vullen in de Chatbot of de ‘reguliere’ tool op de website hun gegevens in en LEAN LAWYERS doet de rest.

Voor een vast laag bedrag ontzorgen de advocaten en juristen van LEAN LAWYERS aangesloten werkgevers bij het gehele aanvraagproces. Daarnaast de komende periode gaan dienen als openbare kennisbron waarop alle interessante ontwikkelingen ten aanzien van de NOW-regeling te volgen zullen zijn.

Wat verandert er precies?

De NOW-regeling kent andere voorwaarden dan de WTV-regeling. Zo wordt omzetverlies als leidend criterium genomen in plaats van werkvermindering. Dit omzetverlies moet ten minste 20% van de totale omzet bedragen om in aanmerking te komen voor deze regeling. Als aan deze voorwaarde wordt voldaan, kunnen werkgevers een van het UWV een voorschot van het UWV ontvangen.

Hoogte tegemoetkoming en mogelijkheid voorschot

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling over een aaneengesloten periode van drie maanden die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.

De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over januari 2020. De subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten van de periode maart tot en met mei 2020. Dit loontijdvak geldt voor alle aanvragen, dus ook wanneer de periode van omzetperiode wordt berekend over de driemaandsperiode die start op 1 april of 1 mei 2020.

Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld. Dat ziet er als volgt uit:

  • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van een werkgever.

Als het UWV positief op de aanvraag beslist, zal het UWV een voorschot verstrekken van 80% van de te verwachten tegemoetkoming. Het voorschot wordt dan uitbetaald in drie termijnen. Er wordt naar gestreefd om de eerste betaling van het voorschot binnen 2 à 4 weken na ontvangst van de aanvraag te realiseren.

Meer informatie over de website en de Tool vind je uiteraard op NOWregeling.nl.

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.