Scroll Top

Update: Het Coronavirus en evenementen: hoe nu verder?

Geüpdatet 26 maart 2020

23 maart jl. is door premier Rutte bekendgemaakt dat alle evenementen tot 1 juni 2020 verboden zijn. Voorheen gold het verbod alleen voor evenementen van 100 of meer personen, nu dus voor alle evenementen en samenkomsten.[1] Evenementen met een verplichte meld- en vergunningplicht worden aangemerkt als ‘evenementen’. Er is gekozen voor een langere periode om duidelijkheid te creëren voor de organisatoren in de komende periode (Koningsdag, Bevrijdingsdag e.d.). Het verbod geldt op nationaal niveau. Het samenkomen van grote groepen mensen vergroot immers de kans op verdere verspreiding van het virus. Vele organisatoren kampen dus nu met de verplichte annulering van hun evenement.

Organisatoren van evenementen maken veel kosten door hun verplichte annulering. Hieronder beantwoorden wij een aantal vragen die bij organisatoren naar voren zouden kunnen komen aan de hand van recente ontwikkelingen.

Kan ik mij als organisator beroepen op overmacht?

Omdat evenementen onder ‘bijeenkomsten’ vallen, betekent dit dan ook dat organisatoren geen andere keuze hebben dan hun evenement te annuleren. Zij kunnen zich beroepen op overmacht, omdat er sprake is van een juridische onmogelijkheid om het evenement door te laten gaan. Dit zou immers in gaan tegen het verbod van de overheid.

Gebruikelijk is het dat je als organisator in je algemene voorwaarden een bepaling opneemt waarin staat dat in geval van bepaalde prangende onvoorziene omstandigheden, de organisator er niet toe gehouden is het evenement door te laten gaan. Dit gaat vaak om bepaalde extreme weersomstandigheden (denk aan: tornado’s, orkanen enz.), maar ook onvoorziene ziekte uitbraken zoals het Coronavirus. Algemene voorwaarden werken veelal de wettelijke regeling van overmacht uit en gaan dan ook voor op die wettelijke regeling. Van belang hierbij is wel dat de algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn. Dit is het geval als de genoemde overmachtssituaties makkelijk van toepassing kunnen zijn.

Moet ik de ticketprijs vergoeden in geval van een rechtsgeldige annulering wegens overmacht?

Als je je als organisator met succes beroept op overmacht, ben je niet direct verplicht om de ticketprijs te vergoeden aan de bezoekers van je evenement. Wel dien je dit uiteraard te mededelen aan de bezoekers van het evenement. De bezoeker kan echter wel overgaan tot ontbinding van de overeenkomst. Als dit gebeurt, zal je als organisator wettelijk gezien alsnog de volledige ticketprijs moeten vergoeden aan de bezoeker. In de algemene voorwaarden kan de terugbetalingsplicht zijn beperkt. Of de beperking is toegestaan, hangt af van de tekst en strekking van de bepaling. Een bepaling waarin de terugbetalingsplicht is uitgesloten, zal onredelijk bezwarend zijn. Een organisator zal zich daar dan niet op kunnen beroepen. De ontbinding van de overeenkomst zal door de bezoeker moeten gebeuren. Wacht dus af wat de bezoekers besluiten te doen. Besluit de bezoeker over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst en ben je dus gehouden om (een gedeelte van) de ticketprijs te vergoeden, dan dient deze vergoeding binnen redelijke termijn plaats te vinden aan de consument. Gebruikelijk is dat hiervoor een periode van 14 dagen tot maximaal 30 dagen wordt gehanteerd.

Voor organisatoren die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen raken door veelvoudige restitutieverzoeken, kan mogelijk een langere termijn worden aangehouden. Organisatoren zullen in dat geval moeten vertrouwen op het begrip van de consument.

Kan ik mij verzekeren in dit soort situaties/dekt de verzekeraar mijn gemaakte kosten?

Dat hangt af van de verzekering en de voorwaarden die worden gehanteerd. Nu de Wereldgezondheidsorganisatie heeft geoordeeld dat sprake is van een pandemie, zou een annulering op die grond buiten de dekking van de verzekeraar kunnen vallen. Het wordt aangeraden om contact op te nemen met de verzekeraar of en zo welke kosten in jouw situatie worden gedekt. 

Problemen?

Ervaar je problemen met het opstellen van je algemene voorwaarden of heb je andere vragen met betrekking tot het cancelen van jouw evenement? Neem dan contact op met LEAN LAWYERS.

[1] Er is sprake van een onderscheid tussen evenementen en alle andere samenkomsten. Voor alle samenkomsten die niet onder ‘evenementen’ vallen, geldt dat deze ten minste tot en met 6 april 2020 verboden zijn. Denk hierbij aan: sportclubs, sportwedstrijden, concertzalen, musea en theaters. Uiterlijk 6 april 2020 zal deze maatregel worden heroverwogen.

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.