Scroll Top

Verlenging en uitbreiding noodpakket vanaf juni 2020

Verlenging en uitbreiding noodpakket vanaf juni 2020

Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat het noodpakket om banen te behouden tot 1 oktober 2020 wordt verlengd. Een aantal bestaande regelingen wordt gewijzigd of zelfs vervangen en daarnaast neemt het kabinet een aantal nieuwe maatregelen. Een goed moment dus om alles weer op een rij te zetten om zo hopelijk het overzicht te bewaren.

NOW-regeling: verlengd en aangepast

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan ook vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV tot 1 oktober 2020 om zo het personeel door te kunnen betalen (lees hier wat de bestaande voorwaarden zijn).

De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Ook andere kosten dan enkel loonkosten komen voor een bijdrage in aanmerking: de vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent.

Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

De ontslagboete van de NOW-regeling wordt beperkt. De boete was opgebouwd uit 2 delen: korten van de subsidie met de loonkosten van de ontslagen medewerker, met daarbovenop een boete van 50 procent van de loonkosten. Die extra 50 procent van de loonkosten wordt nu geschrapt. Bedrijven moeten bij de nieuwe NOW-aanvraag wel verklaren dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen*.

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Ook hier moeten werkgevers een verklaring voor afleggen.

TOZO-regeling: verlengd en aangepast

Zelfstandigen kunnen wederom bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Alleenwonenden kregen 1.050 euro per maand, samenwonenden 1.500 euro per maand.

Eerder werd hiervoor niet gekeken naar het inkomen van de partner; nu is dit wel het geval.

Ook kan nog altijd een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt vervolgens gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Belasting-uitstel: verlengd

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Bij de eerste aanvraag tot belastinguitstel wordt direct drie maanden uitstel verleend. Voor die drie maanden hoeft maar één keer een verzoek te worden ingediend (voor uitstel van alle belastingsoorten). Uitstel voor een langere periode is ook mogelijk. Om te waarborgen dat zoveel mogelijk geld ook echt in de bedrijven blijft, moeten ondernemers bij uitstel van langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

TOGS-regeling: vervallen en vervangen

De ‘4.000 euro regeling’, zoals de TOGS-regeling in de volksmond bekend stond, was een éénmalige tegemoetkoming aan ondernemers in getroffen sectoren. Deze regeling is nu komen te vervallen en wordt vervangen door de volgende regeling.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, theaters en evenementen krijgen als vervanging (en eventueel bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW)) een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020. In aanmerking komen alleen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Nog vragen of hulp nodig?

Wij van LEAN LAWYERS staan klaar om bij te springen bij alle vragen over de (nieuwe) corona-maatregelen.

Zo hebben wij eerder NOWregeling.nl gelanceerd: voor een vast laag bedrag (€ 395 excl. btw tot 25 werknemers,  € 495 excl. btw vanaf 25 werknemers) kan eenvoudig en snel een NOW-regeling worden aangevraagd.

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen over de NOW-regeling of leven er andere corona- of arbeidsrechtelijke vragen? Bel ons gerust op  085 303 6429 of mail naar arbeidsrecht@LEANlawyers.nl

 

*Op 27 mei 2020 is door het kabinet bekend gemaakt dat de ontslagboete toch nog blijft bestaan. De ontslagboete blijft gelden voor bedrijven die meer dan 20 mensen ontslaan en geen akkoord hebben met de vakbonden. Als een bedrijf toch meer dan 20 mensen ontslaat en geen akkoord heeft, moet dat bedrijf een boete betalen van 5 procent van het totale bedrag aan loonkosten dat het van de overheid ontvangt.

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.