Scroll Top

Fiscale Aspecten Coronavirus en de (gedifferentieerde) WW-premie

Om de gevolgen van de coronacrisis te beperken neemt de regering diverse maatregelen. Naast economische en arbeidsrechtelijke maatregelen zijn er ook fiscale maatregelen die de financiële gevolgen van de crisis enigszins moeten beperken. Zo ook op het gebied van de gedifferentieerde WW-premie.

  1. De termijn voor het schriftelijk vastleggen van de arbeidsovereenkomst is verlengd.
  2. Als werknemers veel overuren maken (bijvoorbeeld in de zorg), is het in bepaalde gevallen voor de werkgever niet meer mogelijk het lage tarief toe te passen. Het Kabinet heeft aangegeven dit willen aanpassen.

Verlengde termijn schriftelijke vastlegging

Sinds 1 januari 2020 is de gedifferentieerde premie WW (ten gunste van het Algemeen Werkloosheidsfonds of Awf) in werking getreden. Dit houdt in dat de werkgever het lage premiepercentage WW (2020: 2,94%) mag toepassen over het loon van de werknemer waarmee hij een schriftelijke arbeidsovereenkomst (of schriftelijk addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst) heeft gesloten voor onbepaalde tijd, niet zijnde een oproepovereenkomst. Het lage premiepercentage is ook van toepassing op een aantal uitkeringen, of indien de werknemer:

  • de beroepspraktijkopleiding volgt van de beroepsbegeleidende leerweg van een beroepsopleiding, op de grond van een schriftelijke overeenkomst gesloten door partijen, die de werkgever in zijn administratie heeft opgenomen; of
  • de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt, mits het aantal verloonde uren in het aangiftetijdvak van vier weken niet meer bedraagt dan 48 uur, dan wel in het aangiftetijdvak van een maand niet meer bedraagt dan 52 uur.

Tijdelijk hebben werkgevers de mogelijkheid om de lage premie toe te passen op het loon van werknemers waarmee zij een arbeidsovereenkomst hebben gesloten voor onbepaalde tijd, die op 31 december 2019 bestond, maar nog niet schriftelijk is vastgelegd.

De voorwaarden hiervoor zijn door de coronacrisis uitgebreid. Eerst moest de arbeidsovereenkomst schriftelijk zijn vastgelegd op 1 april 2020 en mocht het niet voor die tijd zijn ontbonden. Nu is de periode voor schriftelijke – ook digitaal mogelijk – vastlegging van de arbeidsovereenkomst verlengd tot 1 juli 2020. De reden hiervoor is dat het voor sommige werkgevers praktisch niet mogelijk is om eerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk vast te leggen.

Overwerk

Als de werkgever legitiem het lage WW mag toepassen, kan de situatie zich alsnog voordoen – dat hij toch het hoge premiepercentage moet toepassen. Dit is het geval als de schriftelijk vastgelegde arbeidsovereenkomst (of addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst) voor onbepaalde tijd, niet zijnde een oproep-overeenkomst, eindigt binnen twee maanden na aanvang.

Maar dit is ook het geval wanneer de uren waarover de werkgever loon betaalt (‘de verloonde uren’) de contractuele overeengekomen uren (‘de contracturen‘) met meer dan 30% overstijgen in de aangifte loonheffingen over het betreffende kalenderjaar. In dat geval moet het lage WW-premie met terugwerkende kracht tot het begin van het kalenderjaar of de aanvang van de arbeidsovereenkomst worden herzien in de hoge WW-premie.

Echter, niet altijd moet het premiepercentage achteraf toch omhoog. Wanneer de werknemer een arbeidsomvang van gemiddeld minimaal 35 uur heeft en op de arbeidsovereenkomst is de lage WW-premie van toepassing, dan blijft het lage percentage van toepassing. Ook wanneer in zo’n geval het aantal verloonde uren de contracturen met 30% overstijgt, hoeft het premiepercentage niet herzien te worden.

Door de coronacrisis kan het voorkomen dat in bepaalde branches werknemers veel moeten overwerken, bijvoorbeeld in de zorg. Hierdoor zouden bepaalde werkgevers het legitiem toegepaste lage gedifferentieerde premiepercentage WW aan het eind van het jaar moeten herzien in het hoge gedifferentieerde premiepercentage WW. Een herziening in dit geval leidt tot ongewenste effecten in sectoren waar, door het coronavirus veel extra overwerk nodig is.

Om die reden heeft het kabinet besloten deze regeling voor het kalenderjaar 2020 aan te passen om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal deze aanpassing zo spoedig mogelijk uitwerken.

Mocht je na het lezen van het bovenstaande nog nadere vragen of opmerkingen hebben of willen sparren, bel (085 – 303 64 29) of mail me gerust!

Gerelateerde berichten

LEANLAWYERS
WIJ STAAN KLAAR
OM JOUW AMBITIES TE REALISEREN

Weet je genoeg?
Bel, mail of whatsapp ons

Contact

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47

3542 AD  Utrecht
+31 85 303 64 29
ervaar@leanlawyers.nl

B Corp
gecertificeerd

Links

Copyright © LEAN LAWYERS LLP
Privacyvoorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.